Ing. Miloš Krump: Čirok - Sorghum
Čirok představuje nejvýznamnější potravinářskou obilninu aridních oblastí. Obsahuje velice cenné látky jako jsou vitamíny, proteiny, minerály, má mnohostranné využití. Zrno zrnového čiroku je vhodné pro pacienty s bezlepkovou dietu. Uplatnění nachází také pro škorbárenský a lihovarnický průmysl. Rovněž seno, zelená píce či siláž sudánského čiroku jsou také velmi cenným a výživným krmivem, svou hodnotou se přibližují ke kukuřici.

Podle způsobu využití lze čirok rozdělit do 4 základních skupin:
1) Čirok zrnový (obecný) - Sorghum vulgare var. eusorghum, nižší formy jsou pěstovány na zrno, své uplatnění nachází při výrobě pečiva, nebo slouží ke krmným účelům
2) Čirok metlový (technický) - Sorghum vulgare var. technicum, velmi silná a pružná lata nachází uplatnění k výrobě kartáčů nebo košťat, zrno lze zkrmovat
3) Čirok cukrový - Sorghum vulgare var. saccharatum, se využívá v potravinářství, lihovarnictví nebo i jako krmivo (stébla obsahují okolo 18% převážně hroznového cukru)
4) Čirok súdánský (súdánská tráva) - Sorghum vulgare var. sudanense, uplatnění nachází jako pícnina
Sorghum saccharatum - irok cukrový - klas

Sorghum saccharatum - irok cukrový - klas


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.