Ing. Miloš Krump: Chmel otáčivý - Humulus lupulus
Chmel otáčivý je liánovitá mnoholetá a dvoudomá rostlina z čeledi Cannabaceae. Podzemní vytrvalá část je tvořena z tzv. babky (což je orgán vzniklý přeměnou stonku) a z vlastní kořenové soustavy.

Babka znamená staré dřevo, nebo-li zdřevnatělý víceletý podzemní stonek, na němž každoročně narůstá nové dřevo a tzv. vlky což jsou podzemní stonky rostoucí v horizontálním směru, které na konci vytvářejí nadzemní lodyhu.

Kořenový systém Humulus lupulus je tvořen kůlovými kořeny, jež pronikají 2 až 5 m hluboko a jimiž chmel přijímá většinu živin.

Nadzemní část tvoří ovíjivá pravotočivá lodyha, která dorůstá do výšky od 8 až 10 m. Lodyha je dutá, 6hranná, rozdělená uzlinami na články. Na pokožce jsou záchytné trichomy, jež usnadňují zachycování révy na opoře.

Z každé uzliny vyrůstají dva velké vstřícné listy, mladé jsou srdčité a starší listy pak troj až pěti laločné. V horní části révy vyrůstají z pupenů v paždí listů postranní větve tzv. pazochy, které mají stejnou stavbu jako réva a jsou schopné se dále větvit. Pazochy na nichž se vytvářejí květenství se označují jako plodonosné.

Chmel je rostlina dvoudomá. Na chmelnicích se ale pěstují pouze samičí rostliny, u kterých se z pestíkových květenství vytvářejí chmelové hlávky, nebo-li tzv. šištice.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)
cz
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)
cz
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)
Chmel otáčivý (Humulus lupulus)