Ing. Miloš Krump: Kukuřice setá - Zea mays
Kukuřice setá je až 4 m vysoká vzpřímená jednoletá rostlina z čeledi Poaceae s až 90 cm dlouhými kopynatými špičatými ohnutými listy a zvlněnými okraji.

Kukuřice je jednodomá rostlina, která má jak samčí tak samičí květenství. Samčí květenství je lata a nachází se na vrcholu rostliny. Klásky jsou dvoukvěté, z nichž jeden je přisedlý a druhý je na stopce. Samičí květenství je tvořeno palicí, což je přeměněný klas, jehož vřeteno je ztloustlé, v jeho jamkách sedí klásky seskupené do podélných řad. Počet řad bývá sudý a pohybuje se nejčastěji od 8 do 20. Klásky jsou dvoukvěté a jen jeden z nich je plodný. Celá palice je obalena listeny. Kukuřice je rostlina cizosprašná.
Plodem kukuřice je obilka, která je různého tvaru, barvy a velikosti.
Editoval Miloš Krump (24.03. 2013 19:02:47)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
cz
Kukuřice setá (Zea mays)
Kukuřice setá (Zea mays)
Ing. Miloš Krump: Kukuřice setá - Zea mays
Kukuřice je velice významná krmná, potravinářská i farmaceutická plodina, která pochází z Ameriky. Mezi největší producenty patří Severní a Jižní Amerika.

Kukuřičné zrno hraje velice důležitou roli při výkrmu prasat a drůbeže. Význam kukuřice má také pro lidskou výživu. Sterilovaná a zmrazená kukuřice cukrová, extrudovaná pukancová kukuřice nebo kukuřičné lupínky.

Silážní kukuřice slouží pro výrobu objemových krmiv - tzv. siláže, zejména pro skot a tím se řadí mezi rozhodující krmné plodiny.

Kukuřice má svůj význam také v nejrůznějších průmyslových odvětvích (např. papírenský, stavební, chemický a farmaceutický průmysl). V poslední době je nedílnou součástí při výrobě plastických hmot, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Kukuřice setá - zrno (Zea mays)
Kukuřice setá - zrno (Zea mays)