Ing. Miloš Krump: Pajasan - Ailanthus
Rod Ailanthus zahrnuje opadavé rychle rostoucí dřeviny z čeledi Simaroubaceae s řídkou korunou. Listy jsou drobné, aromatické a vyrůstají v koncových latách. Plodem je protáhlá křídlatá nažka se semenem uprostřed.
Rod Ailanthus obsahuje asi 15 druhů.

Mezi nejznámější zástupce rodu Ailanthus patří Ailanthus altissima (pajasan žláznatý).

Ailanthus altissima - pajasan žláznatý

Ailanthus altissima - pajasan žláznatý

Ailanthus altissima - pajasan žláznatý - listy

Ailanthus altissima - pajasan žláznatý - listy


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR