Ing. Miloš Krump: Židoviník německý - Myricaria germanica
Další názvy: židoviník štěrkovištní

Myricaria germanica je 0,5 až 2,5 m vysoký keř z čeledi Tamaricaceae s prutovitými a vzpřímenými větvemi. Listy jsou úzce kopinaté, člunkovité, asi 2 až 5 mm dlouhé, šedozelené a žláznatě tečkované, přitisklé na starších větévkách. Bělavérůžové květy vyrůstají od června do srpna na poměrně dlouhých koncových hroznech na hlavních větvích. Plodem je šedozelená, trojboká úzce jehlancovitá tobolka.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.