Ing. Miloš Krump: Kulturní rostlina
Kulturní rostlina je tzv. nepřírodní produkt umělého výběru, respektive šlechtění řízeného člověkem.

Allium cepa - cibule kuchyňská Sturon

Allium cepa - cibule kuchyňská Sturon

Allium sativum - esnek kuchyňský

Allium sativum - esnek kuchyňský

Pisum sativum convar medullare - hrách setý dřeňový

Pisum sativum convar medullare - hrách setý dřeňový


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.