Miroslav Pida: Plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum
Synonyma: Lycopodium complanatum
Další názvy: plavuň zploštělá
Čeleď: Lycopodiaceae - plavuňovité

Doba kvetení: doba kvetení červenecdoba kvetení srpendoba kvetení září

C2b silně ohrožený druh, vzácný a ustupující
§3 (§O) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh ohrožený
cz
Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum)
Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum)