cz
Řebříček vratičolistý (Achillea styriaca)
Řebříček vratičolistý (Achillea styriaca)