Ing. Miloš Vymazal: Rostliny kvetoucí v červenci

Přehled obsahuje abecední výběr rostlin kvetoucích v červenci řazený podle latinského názvu. Kompletní automaticky generovaný seznam řazený podle českého názvu najde na stránce doba kvetení červenecRostliny kvetoucí v červenci.

Můžete také použít ikonky, které hledají rostliny kvetoucí v květnu podle barev květů.
bílážlutásvětle růžovátmavě růžovásvětle fialováfialováoranžováčervenámodrázelenáhnědáčerná

K

Kickxia spuria - úporek pochybný
Kickxia spuria - Úporek pochybný - květ

Kickxia spuria - Úporek pochybný - květ


Klasea lycopifolia - srpice karbincolistá
Klasea lycopifolia - srpice karbincolistá

Klasea lycopifolia - srpice karbincolistá


Knautia arvensis - chrastavec rolní
Knautia kitaibelii - chrastavec kitaibelův
Knautia maxima - chrastavec lesní
Knautia x posoniensis - chrastavec bratislavský
Knautia arvensis - chrastavec rolní - květ

Knautia arvensis - chrastavec rolní - květ

Knautia maxima - chrastavec lesní

Knautia maxima - chrastavec lesní


Koeleria glauca - smělek sivý
Ing. Miloš Vymazal: Červenec - co kvete?

L

Lactuca quercina - locika dubová
Lactuca serriola - locika kompasová
Lactuca serriola - locika kompasová - květ

Lactuca serriola - locika kompasová - květ


Lamium album - hluchavka bílá
Lamium amplexicaule - hluchavka objímavá
Lamium maculatum - hluchavka skvrnitá
Lamium purpureum - hluchavka nachová
Lamium album - hluchavka bílá

Lamium album - hluchavka bílá

Lamium purpureum - hluchavka nachová

Lamium purpureum - hluchavka nachová


Lappula semicincta - strošek polopásý
Lappula squarrosa - strošek pomněnkový
Lappula squarrosa - strošek pomněnkový

Lappula squarrosa - strošek pomněnkový


Lapsana communis - kapustka obecná
Lapsana communis - kapustka obecná - květ

Lapsana communis - kapustka obecná - květ


Laser trilobum - timoj trojlaločný
Laser trilobum - timoj trojlaločný - květy

Laser trilobum - timoj trojlaločný - květy


Lathyrus aphaca - hrachor pačočkový
Lathyrus heterophyllus - hrachor různolistý
Lathyrus hirsutus - hrachor chlupatý
Lathyrus latifolius - hrachor širolistý
Lathyrus niger - hrachor černý
Lathyrus nissolia - hrachor trávolistý
Lathyrus odoratus - hrachor vonný
Lathyrus pratensis - hrachor luční
Lathyrus sativus - hrachor setý
Lathyrus sylvestris - hrachor lesní
Lathyrus tuberosus - hrachor hlíznatý
Lathyrus pratensis - hrachor luční

Lathyrus pratensis - hrachor luční


Lavatera thuringiaca - slézovec durynský
Lavatera thuringiaca - slézovec durynský - květ

Lavatera thuringiaca - slézovec durynský - květ


Leontodon hispidus - máchelka srstnatá
Leontodon hispidus - máchelka srstnatá - květy

Leontodon hispidus - máchelka srstnatá - květy


Leontopodium alpinum - plesnivec alpský
Leontopodium alpinum - protěž alpská

Leontopodium alpinum - protěž alpská


Leonurus cardiaca - srdečník obecný
Leonurus cardiaca - srdečník obecný

Leonurus cardiaca - srdečník obecný


Leopoldia tenuiflora - modřenec tenkokvětý
Leopoldia tenuiflora - modřenec tenkokvětý -květ

Leopoldia tenuiflora - modřenec tenkokvětý -květ


Lepidium draba - vesnovka obecná
Lepidium draba - vesnovka obecná

Lepidium draba - vesnovka obecná


Leucanthemum ircutianum - kopretina irkutská
Leucanthemum margaritae - kopretina panonská
Leucanthemum vulgare - kopretina bílá
Leucanthemum ircutianum - kopretina irkutská

Leucanthemum ircutianum - kopretina irkutská

Leucanthemum vulgare - kopretina luční

Leucanthemum vulgare - kopretina luční


Libanotis pyrenaica - žebřice pyrenejská
Libanotis pyrenaica - Žebřice pyrenejská - květy

Libanotis pyrenaica - Žebřice pyrenejská - květy


Ligularia sibirica - popelivka sibiřská
Ligularia sibirica - popelivka sibiřská - květ

Ligularia sibirica - popelivka sibiřská - květ


Lilium bulbiferum - lilie cibulkonosná
Lilium martagon - lilie zlatohlavá
Lilium bulbiferum - lilie cibulkonosná

Lilium bulbiferum - lilie cibulkonosná

Lilium martagon - lilie zlatohlavá

Lilium martagon - lilie zlatohlavá


Limodorum abortivum - hnědenec zvrhlý

Limosella aquatica - blatěnka vodní

Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
Linaria repens - lnice plazivá
Linaria vulgaris - lnice květel
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá - květ

Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá - květ

Linaria vulgaris - lnice květel

Linaria vulgaris - lnice květel


Linnaea borealis - zimozel severní

Linum austriacum - len rakouský
Linum catharticum - len počistivý
Linum flavum - len žlutý
Linum hirsutum - len chlupatý
Linum perenne - len vytrvalý
Linum tenuifolium - len tenkolistý
Linum usitatissimum - len setý
Linum austriacum - len rakouský - květy

Linum austriacum - len rakouský - květy

Linum usitatissimum - len setý - květ

Linum usitatissimum - len setý - květ


Liparis loeselii - hlízovec loeselův
Liparis loeselii - hlízovec Loeselův

Liparis loeselii - hlízovec Loeselův


Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý
Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý - květ

Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý - květ


Listera cordata - bradáček srdčitý
Listera ovata - bradáček vejčitý
Listera ovata - bradáček vejčitý - květ

Listera ovata - bradáček vejčitý - květ


Lithospermum officinale - kamejka lékařská
Lithospermum officinale - kamejka lékařská - květy

Lithospermum officinale - kamejka lékařská - květy


Littorella uniflora - pobřežnice jednokvětá

Lobularia maritima - tařicovka přímořská
Lobularia maritima - tařicovka přímořská - květy

Lobularia maritima - tařicovka přímořská - květy


Lonicera periclymenum - zimolez ovíjivý
Lonicera periclymenum - zimolez ovíjivý - květ

Lonicera periclymenum - zimolez ovíjivý - květ


Lotus corniculatus - štírovník růžkatý
Lotus maritimus - ledenec přímořský
Lotus pedunculatus - štírovník bažinný
Lotus tenuis - štírovník tenkolistý
Lotus corniculatus - Štírovník růžkatý - květ

Lotus corniculatus - Štírovník růžkatý - květ


Ludwigia palustris - zakucelka bahenní
Ludwigia palustris - zakucelka bahenní

Ludwigia palustris - zakucelka bahenní


Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá
Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá - květy

Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá - květy


Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá
Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá

Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá


Luronium natans - žabníček vzplývavý
Luronium natans - Žabníček vzplývavý - květ

Luronium natans - Žabníček vzplývavý - květ


Luzula luzuloides subsp. rubella - bika bělavá měděná
Luzula luzuloides - bika bělavá

Lycium barbarum - kustovnice cizí
Lycium barbarum - kustovnice cizí - květ

Lycium barbarum - kustovnice cizí - květ


Lycopodium annotinum - plavuň pučivá
Lycopodium clavatum - plavuň vidlačka

Lycopsis arvensis - prlina rolní
Lycopsis arvensis - prlina rolní

Lycopsis arvensis - prlina rolní


Lycopus europaeus - karbinec evropský
Lycopus exaltatus - karbinec statný

Lychnis coronaria - kohoutek věncový
Lychnis flos-cuculi - kohoutek luční
Lychnis coronaria - kohoutek věncový - květ

Lychnis coronaria - kohoutek věncový - květ

Lychnis flos-cuculi - kohoutek luční

Lychnis flos-cuculi - kohoutek luční


Lysimachia nemorum - vrbina hajní
Lysimachia punctata - vrbina tečkovaná
Lysimachia thyrsiflora - vrbina kytkokvětá
Lysimachia vulgaris - vrbina obecná
Lysimachia nemorum - vrbina hajní - květ

Lysimachia nemorum - vrbina hajní - květ

Lysimachia vulgaris - vrbina obecná - květy

Lysimachia vulgaris - vrbina obecná - květy


Lythrum hyssopifolia - kyprej yzopolistý
Lythrum salicaria - kyprej vrbice
Lythrum virgatum - kyprej prutnatý
Lythrum salicaria - kyprej vrbice

Lythrum salicaria - kyprej vrbice

Lythrum virgatum - kyprej prutnatý - květ

Lythrum virgatum - kyprej prutnatý - květ

Ing. Miloš Vymazal: Červencové květy

M

Malaxis monophyllos - měkčilka jednolistá

Malva alcea - sléz velkokvětý
Malva moschata - sléz pižmový
Malva neglecta - sléz přehlížený
Malva pusilla - sléz nizounký
Malva sylvestris - sléz lesní
Malva sylvestris - sléz lesní

Malva sylvestris - sléz lesní


Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý
Matricaria recutita - heřmánek pravý
Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý

Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý

Matricaria recutita - heřmánek pravý

Matricaria recutita - heřmánek pravý


Matthiola incana - fiala šedivá

Medicago falcata - tolice srpovitá
Medicago lupulina - tolice dětelová
Medicago minima - tolice nejmenší
Medicago sativa - tolice vojtěška
Medicago x varia - tolice měňavá
Medicago falcata - tolice srpovitá - květ

Medicago falcata - tolice srpovitá - květ

Medicago sativa - tolice setá

Medicago sativa - tolice setá


Melampyrum arvense - černýš rolní
Melampyrum cristatum var. cristatum - černýš hřebenitý pravý
Melampyrum cristatum var. solstitiale - černýš hřebenitý časný
Melampyrum cristatum - černýš hřebenitý
Melampyrum nemorosum var. praecox - černýš hajní časný
Melampyrum nemorosum - černýš hajní
Melampyrum pratense - černýš luční
Melampyrum sylvaticum - černýš lesní
Melampyrum arvense - Černýš rolní - květ

Melampyrum arvense - Černýš rolní - květ

Melampyrum nemorosum - Černýš hajní - květ

Melampyrum nemorosum - Černýš hajní - květ


Melilotus albus - komonice bílá
Melilotus altissimus - komonice nejvyšší
Melilotus dentatus - komonice zubatá
Melilotus officinalis - komonice lékařská
Melilotus albus - komonice bílá - květ

Melilotus albus - komonice bílá - květ

Melilotus officinalis - komonice lékařská - květ

Melilotus officinalis - komonice lékařská - květ


Melissa officinalis - meduňka lékařská

Melittis melissophyllum - medovník meduňkolistý
Melittis melissophyllum - medovník meduňkolistý

Melittis melissophyllum - medovník meduňkolistý


Mentha arvensis - máta rolní
Mentha longifolia - máta dlouholistá
Mentha x rotundifolia - máta huňatá
Mentha arvensis - máta rolní

Mentha arvensis - máta rolní


Mercurialis annua - bažanka roční
Mercurialis annua - bažanka roční

Mercurialis annua - bažanka roční


Meum athamanticum - koprník štětinolistý
Meum athamanticum - koprník štětinolistý - květ

Meum athamanticum - koprník štětinolistý - květ


Milium effusum - pšeníčko rozkladité

Minuartia setacea - kuřička štětinkatá
Minuartia smejkalii - kuřička hadcová
Minuartia setacea - kuřička štětinkatá - květ

Minuartia setacea - kuřička štětinkatá - květ


Misopates orontium - šklebivec přímý
Misopates orontium - Šklebivec přímý

Misopates orontium - Šklebivec přímý


Moehringia trinervia - mateřka trojžilná

Moneses uniflora - jednokvítek velekvětý
Moneses uniflora - jednokvítek velekvětý - květ

Moneses uniflora - jednokvítek velekvětý - květ


Monotropa hypophegea - hnilák lysý
Monotropa hypopitys - hnilák smrkový
Monotropa hypophegea - hnilák lysý

Monotropa hypophegea - hnilák lysý


Montia hallii - zdrojovka potoční
Montia hallii - zdrojovka potoční - květ

Montia hallii - zdrojovka potoční - květ


Muscari comosum - modřenec chocholatý
Muscari comosum - modřenec chocholatý - květ

Muscari comosum - modřenec chocholatý - květ


Mycelis muralis - mléčka zední
Mycelis muralis - mléčka zední

Mycelis muralis - mléčka zední


Myosotis arvensis - pomněnka rolní
Myosotis nemorosa - pomněnka hajní
Myosotis palustris - pomněnka bahenní
Myosotis arvensis - pomněnka rolní

Myosotis arvensis - pomněnka rolní

Myosotis palustris - pomněnka bahenní

Myosotis palustris - pomněnka bahenní


Myosoton aquaticum - křehkýš vodní
Myosoton aquaticum - křehkýš vodní - květ

Myosoton aquaticum - křehkýš vodní - květ


Myricaria germanica - židoviník německý
Myricaria germanica - Židoviník německý - květ

Myricaria germanica - Židoviník německý - květ


Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý
Myriophyllum verticillatum - stolístek přeslenitý
Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý

Myriophyllum spicatum - stolístek klasnatý


Myrrhis odorata - čechřice vonná
Myrrhis odorata - Čechřice vonná

Myrrhis odorata - Čechřice vonná

Ing. Miloš Vymazal: Červenec - kvetoucí rostliny

O

Odontites vernus - zdravínek jarní

Oenanthe aquatica - halucha vodní
Oenanthe aquatica - halucha vodní - květy

Oenanthe aquatica - halucha vodní - květy


Oenothera biennis - pupalka dvouletá
Oenothera glazioviana - pupalka rudokališní
Oenothera missouriensis - pupalka missourská
Oenothera moravica - pupalka moravská
Oenothera rubricaulis - pupalka červenostonká
Oenothera biennis - pupalka dvouletá - květ

Oenothera biennis - pupalka dvouletá - květ

Oenothera moravica - pupalka moravská - květy

Oenothera moravica - pupalka moravská - květy


Onobrychis arenaria - vičenec písečný
Onobrychis viciaefolia - vičenec ligrus
Onobrychis viciaefolia - vičenec ligrus - květ

Onobrychis viciaefolia - vičenec ligrus - květ


Ononis arvensis - jehlice rolní
Ononis repens - jehlice plazivá
Ononis spinosa - jehlice trnitá
Ononis arvensis - jehlice rolní

Ononis arvensis - jehlice rolní

Ononis spinosa - jehlice trnitá

Ononis spinosa - jehlice trnitá


Ophioglossum vulgatum - hadilka obecná

Ophrys apifera - tořič včelonosný
Ophrys apifera - tořič včelonosný

Ophrys apifera - tořič včelonosný

Orchis x dietrichiana - vstavač Dietrichův

Orchis x dietrichiana - vstavač Dietrichův


Orchis ustulata - vstavač osmahlý
Orchis x dietrichiana - vstavač dietrichův
Orchis ustulata - vstavač osmahlý - květy

Orchis ustulata - vstavač osmahlý - květy


Origanum vulgare - dobromysl obecná
Origanum vulgare - dobromysl obecná

Origanum vulgare - dobromysl obecná


Orlaya grandiflora - paprska velkokvětá
Orlaya grandiflora - paprska velkokvětá - květy

Orlaya grandiflora - paprska velkokvětá - květy


Ornithogalum brevistylum - snědek krátkočnělečný
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum - snědek pyrenejský kulatoplodý
Ornithogalum pyrenaicum subsp sphaerocarpum - snědek pyrenejský kulatoplodý - květy

Ornithogalum pyrenaicum subsp sphaerocarpum - snědek pyrenejský kulatoplodý - květy


Ornithopus compressus - ptačí noha smáčknutá
Ornithopus perpusillus - ptačí noha maličká

Orobanche alsatica - záraza alsaská
Orobanche arenaria - záraza písečná
Orobanche coerulescens - záraza namodralá
Orobanche elatior - záraza vyšší
Orobanche flava - záraza devětsilová
Orobanche kochii - záraza zardělá
Orobanche purpurea - záraza nachová
Orobanche purpurea subsp. bohemica - záraza nachová česká
Orobanche reticulata - záraza síťnatá
Orobanche teucrii - záraza ožanková
Orobanche alsatica - záraza alsaská - květ

Orobanche alsatica - záraza alsaská - květ

Orobanche flava - záraza devětsilová - květ

Orobanche flava - záraza devětsilová - květ


Orthilia secunda - hruštice jednostranná
Orthilia secunda - hruštice jednostranná

Orthilia secunda - hruštice jednostranná


Oxalis corniculata - šťavel růžkatý
Oxalis fontana - šťavel evropský
Oxalis corniculata - Šťavel růžkatý - květ

Oxalis corniculata - Šťavel růžkatý - květ


Oxytropis pilosa - vlnice chlupatá
Oxytropis pilosa - vlnice chlupatá - květ

Oxytropis pilosa - vlnice chlupatá - květ

Ing. Miloš Vymazal: Co kvete v červenci

P

Panicum capillare - proso vláskovité

Papaver dubium - mák pochybný
Papaver lecoqii - mák lecoqův
Papaver rhoeas - mák vlčí
Papaver somniferum - mák setý
Papaver rhoeas - mák vlčí

Papaver rhoeas - mák vlčí

Papaver somniferum - mák setý - květ

Papaver somniferum - mák setý - květ


Parietaria officinalis - drnavec lékařský

Parnassia palustris - tolije bahenní
Parnassia palustris - tolije bahenní - květ

Parnassia palustris - tolije bahenní - květ


Parthenocissus quinquefolia - loubinec pětilistý

Pastinaca sativa - pastinák setý
Pastinaca sativa - pastinák setý

Pastinaca sativa - pastinák setý


Pedicularis exaltata - všivec statný
Pedicularis palustris - všivec bahenní
Pedicularis sceptrum-carolinum - všivec žezlovitý
Pedicularis sudetica - všivec krkonošský
Pastinaca sativa - pastinák setý

Pastinaca sativa - pastinák setý


Persicaria amphibia - rdesno obojživelné
Persicaria hydropiper - rdesno peprník
Persicaria lapathifolia - rdesno blešník
Persicaria maculosa - rdesno červivec
Persicaria minor - rdesno menší
Persicaria amphibia - rdesno obojživelné - květ

Persicaria amphibia - rdesno obojživelné - květ


Petrorhagia prolifera - hvozdíček prorostlý
Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikamenový
Obrázek s číslem 89373 neexistuje!!
Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikamenovitý - květ

Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikamenovitý - květ


Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý
Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý

Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkovitý


Phacelia tanacetifolia - svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia - svazenka vratičolistá - květ

Phacelia tanacetifolia - svazenka vratičolistá - květ


Phedimus hybridus - rozchodník zvrhlý
Phedimus hybridus - rozchodník zvrhlý - květy

Phedimus hybridus - rozchodník zvrhlý - květy


Phegopteris connectilis - bukovinec osladičovitý

Philadelphus coronarius - pustoryl věncový
Philadelphus coronarius - pustoryl věncový

Philadelphus coronarius - pustoryl věncový


Phleum pratense - bojínek luční

Phlomis tuberosa - sápa hlíznatá
Phlomis tuberosa - sápa hlíznatá - květy

Phlomis tuberosa - sápa hlíznatá - květy


Physalis alkekengi - mochyně židovská
Physalis alkekengi - mochyně židovská - květ

Physalis alkekengi - mochyně židovská - květ


Phyteuma hemisphaericum - zvonečník polokulovitý
Phyteuma nigrum - zvonečník černý
Phyteuma orbiculare subsp. montanum - zvonečník hlavatý horský
Phyteuma nigrum - zvonečník černý - květ

Phyteuma nigrum - zvonečník černý - květ


Phytolacca esculenta - líčidlo jedlé
Phytolacca esculenta - líčidlo jedlé

Phytolacca esculenta - líčidlo jedlé


Pilosella aurantiaca - jestřábník oranžový
Pilosella officinarum - jestřábník chlupáček
Pilosella rothiana - jestřábník štětinatý
Pilosella rubra - jestřábník červený
Pilosella stoloniflora - jestřábník výběžkokvětý
Hieracium auranticum - jestřábník oranžový - květ

Hieracium auranticum - jestřábník oranžový - květ


Pimpinella anisum - anýz vonný
Pimpinella major - bedrník větší
Pimpinella saxifraga - bedrník obecný
Pimpinella anisum - bedrník anýz - květ

Pimpinella anisum - bedrník anýz - květ

Pimpinella major - bedrník větší - květy

Pimpinella major - bedrník větší - květy


Pinus mugo - borovice kleč

Plantago afra - jitrocel blešníkový
Plantago alpina - jitrocel alpínský
Plantago arenaria - jitrocel písečný
Plantago coronopus - jitrocel vraní nožka
Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý
Plantago major - jitrocel větší
Plantago maritima - jitrocel přímořský
Plantago media - jitrocel prostřední
Plantago uliginosa - jitrocel chudokvětý
Plantago afra - jitrocel blešníkový - květy

Plantago afra - jitrocel blešníkový - květy

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý


Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
Platanthera chlorantha - vemeník zelenavý
Platanthera x hybrida - vemeník zvrhlý
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý - květy

Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý - květy


Pleurospermum austriacum - mázdřinec rakouský

Poa badensis - lipnice bádenská
Poa nemoralis - lipnice hajní
Poa remota - lipnice oddálená

Polemonium caeruleum - jirnice modrá
Polemonium caeruleum - jirnice modrá

Polemonium caeruleum - jirnice modrá


Polycnemum majus - chruplavník větší

Polygala amara subsp. brachyptera - vítod hořký krátkokřídlý
Polygala amarella - vítod nahořklý
Polygala comosa - vítod chocholatý
Polygala major - vítod větší
Polygala serpyllifolia - vítod douškolistý
Polygala vulgaris - vítod obecný
Polygala amarella - vítod nahořklý - květ

Polygala amarella - vítod nahořklý - květ

Polygala major - vítod větší - květ

Polygala major - vítod větší - květ


Polygonatum verticillatum - kokořík přeslenitý

Polygonum aviculare - rdesno ptačí

Potamogeton alpinus - rdest alpský
Potamogeton crispus - rdest kadeřavý
Potamogeton lucens - rdest světlý
Potamogeton natans - rdest vzplývavý
Potamogeton nodosus - rdest uzlinatý
Potamogeton crispus - rdest kadeřavý

Potamogeton crispus - rdest kadeřavý


Potentilla  reptans - mochna plazivá
Potentilla anglica - mochna anglická
Potentilla anserina - mochna husí
Potentilla argentea - mochna stříbrná
Potentilla aurea - mochna zlatá
Potentilla crantzii - mochna Crantzova
Potentilla erecta - mochna nátržník
Potentilla heptaphylla - mochna sedmilistá
Potentilla norvegica - mochna norská
Potentilla recta - mochna přímá
Potentilla supina - mochna poléhavá
Potentilla reptans - mochna plazivá - květ

Potentilla reptans - mochna plazivá - květ

Potentilla erecta - mochna nátržník

Potentilla erecta - mochna nátržník


Prenanthes purpurea - věsenka nachová

Primula minima - prvosenka nejmenší
Primula minima - prvosenka nejmenší

Primula minima - prvosenka nejmenší


Prunella grandiflora - černohlávek velkokvětý
Prunella laciniata - černohlávek dřípený
Prunella vulgaris - černohlávek obecný
Prunella x dissecta - černohlávek
Prunella x intermedia - černohlávek
Prunella laciniata - Černohlávek dřípený

Prunella laciniata - Černohlávek dřípený


Prunus padus - střemcha obecná
Prunus padus - střemcha obecná

Prunus padus - střemcha obecná


Psephellus dealbatus - chrpa bělavá
Psephellus dealbatus - chrpa bělavá

Psephellus dealbatus - chrpa bělavá


Pseudofumaria alba - chocholačka bílá
Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá
Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá

Pseudofumaria lutea - chocholačka žlutá


Pseudorchis albida - běloprstka bělavá

Pteridium aquilinum - hasivka orličí

Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný
Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný

Pulicaria dysenterica - blešník úplavičný


Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
Pyrethrum corymbosum - Řimbaba chocholičnatá - květy

Pyrethrum corymbosum - Řimbaba chocholičnatá - květy


Pyrola chlorantha - hruštička zelenokvětá
Pyrola media - hruštička prostřední
Pyrola minor - hruštička menší

Pyrola minor - hruštička menší

Pyrola minor - hruštička menší
Pyrola rotundifolia - hruštička okrouhlolistá
Ing. Miloš Vymazal: Červenec - kvetoucí rostliny

R

Radiola linoides - stozrník lnovitý

Ranunculus aconitifolius - pryskyřník omějolistý
Ranunculus acris - pryskyřník prudký
Ranunculus arvensis - pryskyřník rolní
Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý
Ranunculus flammula - pryskyřník plamének
Ranunculus lanuginosus - pryskyřník kosmatý
Ranunculus lingua - pryskyřník velký
Ranunculus platanifolius - pryskyřník platanolistý
Ranunculus repens - pryskyřník plazivý
Ranunculus sceleratus - pryskyřník lítý
Ranunculus acris - pryskyřník prudký - květ

Ranunculus acris - pryskyřník prudký - květ

Ranunculus repens - pryskyřník plazivý

Ranunculus repens - pryskyřník plazivý


Raphanus raphanistrum - ředkev ohnice
Raphanus sativus - ředkev setá
Raphanus raphanistrum - Ředkev ohnice - květ

Raphanus raphanistrum - Ředkev ohnice - květ

Raphanus sativus var oleifera - Ředkev setá olejná

Raphanus sativus var oleifera - Ředkev setá olejná


Rapistrum perenne - řepovník vytrvalý
Rapistrum perenne - Řepovník vytrvalý

Rapistrum perenne - Řepovník vytrvalý


Reseda lutea - rýt žlutý
Reseda luteola - rýt barvířský
Reseda lutea - rýt žlutý - květ

Reseda lutea - rýt žlutý - květ


Reynoutria japonica - křídlatka japonská
Reynoutria japonica - křídlatka japonská - květy

Reynoutria japonica - křídlatka japonská - květy


Rhagadiolus stellatus - kosatka hvězdovitá
Rhagadiolus stellatus - kosatka hvězdovitá - květ

Rhagadiolus stellatus - kosatka hvězdovitá - květ


Rhinanthus alectorolophus - kokrhel luštinec
Rhinanthus minor - kokrhel menší
Rhinanthus riphaeus - kokrhel sličný
Rhinanthus serotinus - kokrhel větší
Rhinanthus minor - kokrhel menší - květ

Rhinanthus minor - kokrhel menší - květ

Rhinanthus serotinus - kokrhel větší

Rhinanthus serotinus - kokrhel větší


Rhodiola rosea - rozchodnice růžová
Rhodiola rosea - rozchodnice růžová - květ

Rhodiola rosea - rozchodnice růžová - květ


Rhus typhina - škumpa orobincová
Rhus typhina - Škumpa ocetná - květ

Rhus typhina - Škumpa ocetná - květ


Rhynchospora alba - hrotnosemenka bílá
Rhynchospora fusca - hrotnosemenka hnědá
Rhynchospora alba - hrotnosemenka bílá

Rhynchospora alba - hrotnosemenka bílá


Rorippa palustris - rukev bažinná
Rorippa sylvestris - rukev obecná
Rorippa palustris - rukev bažinná

Rorippa palustris - rukev bažinná

Rorippa sylvestris - rukev obecná - květy

Rorippa sylvestris - rukev obecná - květy


Rosa arvensis - růže rolní
Rosa canina - růže šípková
Rosa dumalis - růže podhorská
Rosa gallica - růže galská
Rosa majalis - růže májová
Rosa rugosa - růže svraskalá
Rosa canina - růže šípková - květy

Rosa canina - růže šípková - květy

Rosa gallica - růže galská

Rosa gallica - růže galská


Rubus caesius - ostružiník ježiník
Rubus idaeus - ostružiník maliník
Rubus odoratus - ostružiník vonný
Rubus idaeus - ostružiník maliník - květ

Rubus idaeus - ostružiník maliník - květ


Rumex acetosa - šťovík kyselý
Rumex acetosella - šťovík menší
Rumex aquaticus - šťovík vodní
Rumex crispus - šťovík kadeřavý
Rumex hydrolapathum - šťovík koňský
Rumex maritimus - šťovík přímořský
Rumex obtusifolius - šťovík tupolistý
Rumex acetosella - Šťovík menší

Rumex acetosella - Šťovík menší

Ing. Miloš Vymazal: Rostliny kvetoucí v červenci

S

Sagina procumbens - úrazník položený
Sagina saginoides - úrazník skalní
Sagina subulata - úrazník šídlovitý
Sagina x normaniana - úrazník normanský
Sagina subulata - Úrazník šídlovitý - květ

Sagina subulata - Úrazník šídlovitý - květ


Sagittaria latifolia - šípatka širolistá
Sagittaria sagittifolia - šípatka vodní
Sagittaria latifolia - Šípatka širolistá - květy

Sagittaria latifolia - Šípatka širolistá - květy

Sagittaria sagittifolia - Šípatka vodní

Sagittaria sagittifolia - Šípatka vodní


Salvia aethiopis - šalvěj etiopská
Salvia glutinosa - šalvěj lepkavá
Salvia nemorosa - šalvěj hajní
Salvia pratensis - šalvěj luční
Salvia sclarea - šalvěj muškátová
Salvia verticillata - šalvěj přeslenitá
Salvia nemorosa - Šalvěj hajní

Salvia nemorosa - Šalvěj hajní

Salvia pratensis - Šalvěj luční - květy

Salvia pratensis - Šalvěj luční - květy


Sambucus ebulus - bez chebdí
Sambucus nigra - bez černý
Sambucus ebulus - bez chebdí

Sambucus ebulus - bez chebdí

Sambucus nigra - bez černý

Sambucus nigra - bez černý


Samolus valerandi - solenka valerandova
Samolus valerandi - solenka Valerandova - květ

Samolus valerandi - solenka Valerandova - květ


Sanguisorba officinalis - krvavec toten
Sanguisorba officinalis - krvavec toten - květy

Sanguisorba officinalis - krvavec toten - květy


Sanicula europaea - žindava evropská
Sanicula europaea - Žindava evropská

Sanicula europaea - Žindava evropská


Saponaria officinalis - mydlice lékařská
Saponaria officinalis - mydlice lékařská - květ

Saponaria officinalis - mydlice lékařská - květ


Saxifraga moschata - lomikámen pižmový
Saxifraga paniculata - lomikámen vždyživý
Saxifraga rotundifolia - lomikámen okrouhlolistý
Saxifraga paniculata - lomikámen vždyživý - květ

Saxifraga paniculata - lomikámen vždyživý - květ

Saxifraga rotundifolia - lomikámen okrouhlolistý - květy

Saxifraga rotundifolia - lomikámen okrouhlolistý - květy


Scabiosa lucida subsp. calcicola - hlaváč lesklý vápnomilný
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý

Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý


Scandix pecten-veneris - vochlice hřebenitá

Scirpoides holoschoenus - kamýšek obecný
Scirpoides holoschoenus - kamýšek obecný - květ

Scirpoides holoschoenus - kamýšek obecný - květ


Scirpus sylvaticus - skřípina lesní

Scleranthus annuus - chmerek roční
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý - květy

Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý - květy


Scorzonera cana - hadí mord šedý

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý
Scrophularia scopolii - krtičník žláznatý
Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý - květ

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý - květ

Scrophularia scopolii - krtičník žláznatý

Scrophularia scopolii - krtičník žláznatý


Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný
Scutellaria hastifolia - šišák hrálovitý
Scutellaria galericulata - Šišák vroubkovaný - květy

Scutellaria galericulata - Šišák vroubkovaný - květy


Securigera varia - čičorečka pestrá
Securigera varia - Čičorka pestrá - květ

Securigera varia - Čičorka pestrá - květ


Sedum alpestre - rozchodník horský
Sedum hispanicum - rozchodník španělský
Sedum reflexum - rozchodník skalní
Sedum rupestre - rozchodník suchomilný
Sedum sexangulare - rozchodník šestiřadý
Sedum spurium - rozchodník pochybný
Sedum reflexum - rozchodník skalní

Sedum reflexum - rozchodník skalní

Sedum spurium - rozchodník pochybný

Sedum spurium - rozchodník pochybný


Selinum carvifolia - olešník kmínolistý
Selinum carvifolia - olešník kmínolistý - květ

Selinum carvifolia - olešník kmínolistý - květ


Sempervivum tectorum - netřesk zední
Sempervivum tectorum - netřesk zední

Sempervivum tectorum - netřesk zední


Senecio hercynicus - starček hercynský
Senecio inaequidens - starček úzkolistý
Senecio jacobaea - starček přímětník
Senecio ovatus - starček vejčitý
Senecio rupestris - starček skalní
Senecio sylvaticus - starček lesní
Senecio umbrosus - starček stinný
Senecio vernalis - starček jarní
Senecio viscosus - starček lepkavý
Senecio vulgaris - starček obecný
Senecio rupestris - starček skalní

Senecio rupestris - starček skalní

Senecio sylvaticus - starček lesní

Senecio sylvaticus - starček lesní


Seseli annuum - sesel roční
Seseli hippomarathrum - sesel fenyklový
Seseli osseum - sesel sivý
Seseli annuum - sesel roční

Seseli annuum - sesel roční


Setaria italica - bér italský

Sherardia arvensis - bračka rolní
Sherardia arvensis - bračka rolní

Sherardia arvensis - bračka rolní


Scheuchzeria palustris - blatnice bahenní

Schoenoplectus lacustris - skřípinec jezerní
Schoenoplectus tabernaemontani - skřípinec tabernaemontanův

Schoenus ferrugineus - šášina rezavá
Schoenus nigricans - šášina načernalá

Sideritis montana - hojník chlumní
Sideritis montana - hojník chlumní

Sideritis montana - hojník chlumní


Silaum silaus - koromáč olešníkový
Silaum silaus - koromáč olešníkový - květ

Silaum silaus - koromáč olešníkový - květ


Silene dioica - silenka dvoudomá
Silene latifolia subsp. alba - silenka širolistá bílá
Silene latifolia - silenka širolistá
Silene noctiflora - silenka noční
Silene nutans - silenka nicí
Silene otites - silenka ušnice
Silene viscosa - silenka lepkavá
Silene vulgaris subsp. antelopum - silenka nadmutá obrovská
Silene vulgaris - silenka nadmutá
Silene dioica - silenka dvoudomá

Silene dioica - silenka dvoudomá


Silybum marianum - ostropestřec mariánský
Silybum marianum - ostropestřec mariánský - květ

Silybum marianum - ostropestřec mariánský - květ


Sinapis alba - bělohořčice setá
Sinapis arvensis - hořčice rolní
Sinapis alba - hořčice bílá

Sinapis alba - hořčice bílá

Sinapis arvensis - hořčice rolní - květy

Sinapis arvensis - hořčice rolní - květy


Sisymbrium altissimum - hulevník vysoký
Sisymbrium loeselii - hulevník loeselův
Sisymbrium officinale - hulevník lékařský
Sisymbrium orientale - hulevník východní
Sisymbrium strictissimum - hulevník nejtužší
Sisymbrium officinale - hulevník lékařský

Sisymbrium officinale - hulevník lékařský

Sisymbrium orientale - hulevník východní

Sisymbrium orientale - hulevník východní


Sisyrinchium angustifolium - badil úzkolistý
Sisyrinchium angustifolium - badil úzkolistý

Sisyrinchium angustifolium - badil úzkolistý


Solanum decipiens - lilek vlnatý
Solanum dulcamara - lilek potměchuť
Solanum nigrum - lilek černý
Solanum decipiens - lilek vlnatý - květ

Solanum decipiens - lilek vlnatý - květ

Solanum dulcamara - lilek potměchuť - květ

Solanum dulcamara - lilek potměchuť - květ


Soldanella montana - dřípatka horská
Soldanella montana - dřípatka horská

Soldanella montana - dřípatka horská


Sonchus asper - mléč drsný
Sonchus oleraceus - mléč zelinný
Sonchus asper - mléč drsný - květ

Sonchus asper - mléč drsný - květ

Sonchus oleraceus - mléč zelinný

Sonchus oleraceus - mléč zelinný


Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí
Sorbus sudetica - jeřáb sudetský
Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí

Sorbus sudetica - jeřáb sudetský - květ

Sorbus sudetica - jeřáb sudetský - květ


Sparganium emersum - zevar jednoduchý
Sparganium erectum - zevar vzpřímený
Sparganium natans - zevar nejmenší
Sparganium emersum - zevar jednoduchý - květy

Sparganium emersum - zevar jednoduchý - květy

Sparganium erectum - zevar vzpřímený

Sparganium erectum - zevar vzpřímený


Spergula arvensis - kolenec rolní
Spergularia rubra - kuřinka červená
Spergularia salina - kuřinka solná
Spergula arvensis - kolenec rolní - květy

Spergula arvensis - kolenec rolní - květy

Spergularia salina - kuřinka solná - květ

Spergularia salina - kuřinka solná - květ


Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý
Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý - květ

Spiraea salicifolia - tavolník vrbolistý - květ


Stachys annua - čistec roční
Stachys byzantina - čistec vlnatý
Stachys germanica - čistec německý
Stachys palustris - čistec bahenní
Stachys pradica - čistec
Stachys recta - čistec přímý
Stachys sylvatica - čistec lesní
Stachys annua - Čistec roční - květ

Stachys annua - Čistec roční - květ

Stachys recta - Čistec přímý

Stachys recta - Čistec přímý


Stellaria alsine - ptačinec mokřadní
Stellaria graminea - ptačinec trávovitý
Stellaria longifolia - ptačinec dlouholistý
Stellaria media - ptačinec prostřední
Stellaria nemorum - ptačinec hajní
Stellaria palustris - ptačinec bahenní
Stellaria alsine - ptačinec mokřadní

Stellaria alsine - ptačinec mokřadní

Stellaria graminea - ptačinec trávovitý

Stellaria graminea - ptačinec trávovitý


Stipa capillata - kavyl vláskovitý

Stratiotes aloides - řezan pilolistý
Stratiotes aloides - Řezan pilolistý - květ

Stratiotes aloides - Řezan pilolistý - květ


Streptopus amplexifolius - čípek objímavý

Succisa pratensis - čertkus luční
Succisa pratensis - Čertkus luční

Succisa pratensis - Čertkus luční


Succisella inflexa - čertkusek přehnutý
Succisella inflexa - Čertkusek přehnutý

Succisella inflexa - Čertkusek přehnutý


Swertia perennis - kropenáč vytrvalý
Swertia perennis - kropenáč vytrvalý

Swertia perennis - kropenáč vytrvalý


Symphoricarpos albus - pámelník bílý
Symphoricarpos albus - pámelník bílý

Symphoricarpos albus - pámelník bílý


Symphytum asperum - kostival drsný
Symphytum officinale - kostival lékařský
Symphytum asperum - kostival drsný - květy

Symphytum asperum - kostival drsný - květy

Symphytum officinale - kostival lékařský

Symphytum officinale - kostival lékařský

Ing. Miloš Vymazal: Doba květu: červenec

T

Tanacetum vulgare - vratič obecný
Tanacetum vulgare - vratič obecný

Tanacetum vulgare - vratič obecný


Taraxacum officinale - pampeliška lékařská
Taraxacum officinale - pampeliška lékařská

Taraxacum officinale - pampeliška lékařská


Telekia speciosa - kolotočník ozdobný
Telekia speciosa - kolotočník ozdobný

Telekia speciosa - kolotočník ozdobný


Tephroseris crispa - pastarček potoční
Tephroseris longifolia - pastarček dlouholistý
Tephroseris crispa - pastarček potoční - květy

Tephroseris crispa - pastarček potoční - květy


Teucrium botrys - ožanka hroznatá
Teucrium chamaedrys - ožanka kalamandra
Teucrium montanum - ožanka horská
Teucrium scorodonia - ožanka lesní
Teucrium chamaedrys - ožanka kalamandra

Teucrium chamaedrys - ožanka kalamandra

Teucrium scorodonia - ožanka lesní

Teucrium scorodonia - ožanka lesní


Thalictrum aquilegiifolium - žluťucha orlíčkolistá
Thalictrum foetidum - žluťucha smrdutá
Thalictrum lucidum - žluťucha lesklá
Thalictrum minus - žluťucha menší

Thesium alpinum - lněnka alpská
Thesium dollineri - lněnka dollinerova
Thesium linophyllon - lněnka lnolistá
Thesium ramosum - lněnka rolní
Thesium alpinum - lněnka alpská - květ

Thesium alpinum - lněnka alpská - květ


Thlaspi arvense - penízek rolní
Thlaspi arvense - penízek rolní - květ

Thlaspi arvense - penízek rolní - květ


Thunbergia alata - thunbergie křídlatá
Thunbergia alata - thunbergie křídlatá

Thunbergia alata - thunbergie křídlatá


Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá
Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá
Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá

Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá

Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá - květy

Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá - květy


Tofieldia calyculata - kohátka kalíškatá
Tofieldia calyculata - kohátka kalíškatá

Tofieldia calyculata - kohátka kalíškatá


Torilis arvensis - tořice rolní
Torilis japonica - tořice japonská
Torilis arvensis - tořice rolní - květy

Torilis arvensis - tořice rolní - květy

Torilis japonica - tořice japonská - květy

Torilis japonica - tořice japonská - květy


Tragopogon dubius - kozí brada pochybná
Tragopogon orientalis - kozí brada východní
Tragopogon pratensis - kozí brada luční
Tragopogon orientalis - kozí brada východní

Tragopogon orientalis - kozí brada východní

Tragopogon pratensis - kozí brada luční

Tragopogon pratensis - kozí brada luční


Trapa natans - kotvice plovoucí
Trapa natans - kotvice plovoucí - květ

Trapa natans - kotvice plovoucí - květ


Traunsteinera globosa - hlavinka horská
Traunsteinera globosa - hlavinka horská

Traunsteinera globosa - hlavinka horská


Tribulus terrestris - kotvičník zemní
Tribulus terrestris - kotvičník zemní

Tribulus terrestris - kotvičník zemní


Trientalis europaea - sedmikvítek evropský
Trientalis europaea - sedmikvítek evropský - květy

Trientalis europaea - sedmikvítek evropský - květy


Trifolium alpestre - jetel alpínský
Trifolium arvense - jetel rolní
Trifolium aureum - jetel zlatý
Trifolium badium - jetel hnědý
Trifolium campestre - jetel ladní
Trifolium dubium - jetel pochybný
Trifolium fragiferum - jetel jahodnatý
Trifolium hybridum - jetel zvrhlý
Trifolium incarnatum - jetel inkarnát
Trifolium medium - jetel prostřední
Trifolium montanum - jetel horský
Trifolium ochroleucon - jetel bledožlutý
Trifolium pannonicum - jetel panonský
Trifolium pratense - jetel luční
Trifolium repens - jetel plazivý
Trifolium resupinatum - jetel zvrácený
Trifolium retusum - jetel malokvětý
Trifolium rubens - jetel červenavý
Trifolium spadiceum - jetel kaštanový
Trifolium striatum - jetel žíhaný
Trifolium subterraneum - jetel podzemní
Trifolium arvense - jetel rolní

Trifolium arvense - jetel rolní


Triglochin maritima - bařička přímořská
Triglochin palustris - bařička bahenní

Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný
Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný

Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný


Tripolium pannonicum subsp. pannonicum - hvězdnice slanistá panonská
Tripolium pannonicum subsp pannonicum - hvězdnice slanistá panonská

Tripolium pannonicum subsp pannonicum - hvězdnice slanistá panonská


Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší
Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší

Tropaeolum majus - lichořeřišnice větší


Turgenia latifolia - štětináč širolistý

Turritis glabra - huseník lysý

Typha angustifolia - orobinec úzkolistý