Jan Kolman: Rdest - Potamogeton, čeleď rdestovité - Potamogetonaceae, je rod jednoděložných vytrvalých vodních rostlin. Rostou většinou ve stojatých vodách, ale některé druhy i ve vodách mírně tekoucích, od nížin až do subalpinského pásma ( 1200 - 1500 m n.m. ). Některé druhy mají listy jen čárkovité nebo úzce trávovité, jiné mají listy ploché nebo zvlněné. Květenství je klasovité, vyčnívající nad hladinu.
  V České republice je evidován výskyt asi 18 druhů, ale některé v důsledku změny krajiny ( odvodňování, znečišťování vod ) jsou buď velmi vzácné, nebo zcela vymizelé.

Nejčastěji se vyskytující druhy :

Rdest plovoucí - Potamogeton natans, má lodyhy dlouhé až 150 cm, listy dvojího tvaru : ponořené listy jsou kopinaté, listy vzplývavé ( plovoucí ) jsou podlouhle vejčité, u řapíku srdčité. Květenství je klasovité, kvete od června do srpna.
Roste ve stojatých, klidných vodách v rybnících, bažinách, v lesních tůních, zatím velmi hojně.

Rdest vzplývavý - Potamogeton fluitans, je podobný rdestu plovoucímu. Liší se hlavně listy, které jsou oboustranně zúžené, jak u řapíku, tak i ke špičce. Je dlouhý 100 - 180 cm. Roste jak v tekoucích, tak i ve stojatých vodách. Kvete v červenci a v srpnu.

  Rdest kadeřavý - Potamogeton crispus, se od předchozích druhů dosti podstatně tvarem a charakterem listů - jsou široce čárkovité až kopinaté, po okrajích silně zvlněné, matně zelené a mírně průsvitné. Je dlouhý 20 - 200 cm. Květenství je řídký klas, kvete od května do července.

Rdesty dokážou v případě poklesu vodní hladiny nebo vyschnutí vody vytvářet terrestrické ( suchozemní ) formy, se zkrácenými lodyhami a redukovanými listy, většinou ale nekvetoucí.