iveta krupauerová: Pryšec trojúhlý - Euphorbia trigona
Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité
cz
Pryšec trojúhlý (Euphorbia trigona)
Pryšec trojúhlý (Euphorbia trigona)
Miloslava Kadlecová: Pryšec trojúhlý - Euphorbia trigona "Rubra"
cz
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
cz
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
cz
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
cz
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
cz
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)
Pryšec trojúhlý Rubra (Euphorbia trigona)