Ing. Miloš Krump: Fytopatologie
Fytopatologie je vědní obor, který se zabývá poruchami zdravotního stavu rostlin, zkoumá jejich příčiny poškození a informuje o různých metodách boje proti patogenních činitelů.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.