Ing. Miloš Krump: Fytopatologie
Fytopatologie je vědní obor, který se zabývá poruchami zdravotního stavu rostlin, zkoumá jejich příčiny poškození a informuje o různých metodách boje proti patogenních činitelů.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR