Ing. Miloš Krump: Luskoviny
Luskoviny mají mnohostranné uplatnění, které spočívá hlavně ve využití suchých a zelených semen, zelených lusků či celých rostlin. Luskoviny slouží nejen k lidské výživě a ke krmení hospodářských zvířat, ale také mají své uplatnění jako zelené hnojení. Uplatní luskovin spočívá také v nepotravinářském průmyslu, kde slouží jako suroviny k výrobě škrobu. 

Luskoviny rovněž vynikají velmi cennými agronomickými vlastnostmi, neboť výrazně zlepšují půdní úrodnost, uplatňují se jako tzv. přerušovače v obilních sledech s velmi příznivým fytosanitárním účinkem. Svým mohutným kořenovým systémem odebírají živiny z hlubších vrstev půdy a rovněž z méně přístupných forem, které jsou pro ostatní plodiny nedostupné. Pozitivní vlastností luskovin je také schopnost fixovat v symbióze s hlízkovitými bakteriemi na kořenech vzdušný dusík, které využívají nejen pro svou potřebu, ale obohacují jím půdu pro následné plodiny.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Luskoviny
Luskoviny
Ing. Miloš Krump: Jaký je rozdíl mezi luskovinami a luštěninami?
Luskoviny označují skupinu hospodářsky významných plodin a semen, zatímco luštěniny označují semena luskovin využívaných jako potravina či krmivo.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR