Ing. Miloš Krump: Metamorfózy kořene
Kořen, který vykonává určité specifické funkce nebo se adaptuje k různým podmínkám. Mění Tedy svůj tvar a strukturu, tyto změny jsou označovány jako tzv. metamorfózy kořene.

Mezi základní metamorfózy kořene patří:
1) adventivní chůdovité kořeny se vyskytují mangrovových porostů (např. Rhizophora conjugata) nebo (Zey mays)
2) zásobní kořeny je možné dále rozdělit na zásobní kořeny dužnaté a kořenové
2a) zásobní kořeny dužnaté vytváří (např. Petroselinum crispum nebo Armoracia rusticana)
2b) kořenové hlízy tvoří (např. Dahlia variabilis nebo Ficaria bulbifera)
3) přídatné kořeny plní mechanickou funkci na stolonech (např. Fragaria vesca)
4) vzdušné kořeny mají zase mechanickou funkci u některých tropických zástupců (např. Ficus religiosa)
5) kontraktilní čili stahovací kořeny se během vývoje zkracují a v určitém období rostlinu zatahují do půdy (např. Tulipa nebo Lilium)
6) přičepivé kořeny jsou specifickým typem adventivních kořenů některých lián nebo epifytů (např. Hedera helix)
7) hydrofilní čili zavlažovací kořeny jsou typické pro epifyty
8) kořenové úponky jsou typické pro některé liány tropických lesů, které se popínají na kmenech vysokých stromů (např. Philodendron nebo Vanilla)
9) pneumatofory nebo též tzv. dýchací kořeny se vytvářejí u dřevin, které rostou na bahnitých místech s nedostatkem kyslíku (např. Taxodium distichum nebo Avicennia germinans)
10) kořeny umožňující vegetativní rozmnožování, u některých rostlin se objevují kořenové pupeny, ze kterých vyrůstají kořenové výhonky (např. Sonchus arvensis, Cirsium arvense, Rubus idaeus)
11) haustoria jsou kořeny parazitických a poloparazitických rostlin, které odebírají živiny přímo z těla hostitele (např. Loranthus europaeus nebo Viscum album
12) kořeny některých rostlin žijí v symbióze s půdními houbami, tzv. mykorrhiza (patří sem zástupci z čeledi Fabaceae)
Loranthus europaeus - ochmet evropský

Loranthus europaeus - ochmet evropský


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR