cz
Bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum)
Bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum)