Zdena: Zvonečník hlavatý pravý - Phyteuma orbiculare subsp.orbiculare
Čeleď: Zvonkovité - Campanulaceae
cz
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
cz
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
cz
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
cz
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)
Zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare subsporbiculare)