cz
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' - list a květ (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Yellow Fever' - list a květ (Magnolia acuminata)
Ing. Miloš Krump: Šácholan zašpičatělý - Magnolia acuminata
Šácholan zašpičatělý je asi 20 m vysoký strom z čeledi Magnoliaceae s vejčitými až podlouhle vejčitými listy. Koncem jara se vytvářejí miskovité sivozelenéžlutozelené květy. Tento druh šácholanu pochází z východní oblasti Severní Ameriky.
Magnolia acuminata - ácholan zašpičatělý Butterflies

Magnolia acuminata - ácholan zašpičatělý 'Butterflies'


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý 'Butterflies' (Magnolia acuminata)
Ing. Miloš Krump: Šácholan zašpičatělý - Magnolia acuminata
Magnolia acuminata má zelenohnědé nebo matně rezavě hnědé letorosty, starší větévky jsou lesklé, tmavohnědé. Pupeny jsou asi 2 cm dlouhé, střídavé a světle šedě plstnaté. Listy jsou vstřícné asi 12 až 30 cm dlouhé, krátce zašpičatělé, na spodu okrouhlené až široce klínovité. Jednotlivé květy se objevují na konci větviček v červnu až červenci. Skládají se ze 3 podlouhle kopinatých kališních lístků a z 6 podlouhle vejčitých zelenavě žlutých korunních lístků. Poupě je uzavřeno v tzv. palistové pochvě. Souplodí je kožovitě dužnaté. Po dozrání v říjnu až listopadu souplodí na několika místech puká a z jednotlivých pouzder se uvolňují bochníkovitá asi 1 cm velká červená semena, která visí na bílých nitkách.

Magnolia acuminata se nejčastěji pěstuje v parcích a zahradách jako okrasná dřevina.
Magnolia acuminata - ácholan zašpičatělý Butterflies

Magnolia acuminata - ácholan zašpičatělý 'Butterflies'

Magnolia acuminata - ácholan zašpičatělý Yellow Fever

Magnolia acuminata - ácholan zašpičatělý 'Yellow Fever'


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
cz
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)
Šácholan zašpičatělý - listy (Magnolia acuminata)