Martina Hájková: Otázka: Prosím o radu a to, jakými přípravky obecně se provádí jarní ošetření /postřik/ ovocných stromů?

Odpověď: Postřik jádrovin v období před květem většinou proti obaleči se provádí přípravkem Decis, Mospilan, Nurelle, Reldan nebo Talstar. U peckovin aplikujeme též před květem. Proti vrtuli třešňové a mšicím používáme také Decis, Mospilan, Zolone.

Zdroj: Zahradní rádce Martiny Hájkové, Marigreen s.r.o.