Miroslav Pida: Plavuník alpínský - Diphasiastrum alpinum
Čeleď: Lycopodiaceae - plavuňovité

Doba kvetení: doba kvetení červenecdoba kvetení srpendoba kvetení září

C2b silně ohrožený druh, vzácný a ustupující
§2 (§S) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh silně ohrožený
cz
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
cz
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
cz
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
cz
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)