Ing. Miloš Vymazal: Rostliny kvetoucí v červenci

Přehled obsahuje abecední výběr rostlin kvetoucích v červenci řazený podle latinského názvu. Kompletní automaticky generovaný seznam řazený podle českého názvu najde na stránce doba kvetení červenecRostliny kvetoucí v červenci.

Můžete také použít ikonky, které hledají rostliny kvetoucí v květnu podle barev květů.
bílážlutásvětle růžovátmavě růžovásvětle fialováfialováoranžováčervenámodrázelenáhnědáčerná

U
Urtica dioica - kopřiva dvoudomá
Urtica pilulifera - kopřiva kulkonosná
Urtica urens - kopřiva žahavka
Urtica dioica - kopřiva dvoudomá

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá

Urtica urens - kopřiva žahavka

Urtica urens - kopřiva žahavka


Utricularia australis - bublinatka jižní
Utricularia bremii - bublinatka vícekvětá
Utricularia intermedia - bublinatka prostřední
Utricularia minor - bublinatka menší
Utricularia ochroleuca - bublinatka bledožlutá
Utricularia vulgaris - bublinatka obecná
Utricularia australis - bublinatka jižní - květ

Utricularia australis - bublinatka jižní - květ

Utricularia vulgaris - bublinatka obecná - květ

Utricularia vulgaris - bublinatka obecná - květ

Ing. Miloš Vymazal: Doba květu: červenec

V

Vaccaria hispanica - kravinec španělský
Vaccaria hispanica - kravinec španělský - květ

Vaccaria hispanica - kravinec španělský - květ


Vaccinium oxycoccos - klikva bahenní
Vaccinium vitis-idaea - brusnice brusinka
Vaccinium oxycoccos - klikva bahenní - květy

Vaccinium oxycoccos - klikva bahenní - květy

Vaccinium vitis-idaea - brusnice brusinka - květ

Vaccinium vitis-idaea - brusnice brusinka - květ


Valeriana officinalis - kozlík lékařský
Valeriana tripteris - kozlík trojený
Valeriana officinalis - kozlík lékařský - květenství

Valeriana officinalis - kozlík lékařský - květenství

Valeriana tripteris - kozlík trojený - květ

Valeriana tripteris - kozlík trojený - květ


Valerianella dentata - kozlíček zubatý
Valerianella dentata - kozlíček zubatý - květy

Valerianella dentata - kozlíček zubatý - květy


Veratrum album - kýchavice bílá
Veratrum nigrum - kýchavice černá
Veratrum album - kýchavice bílá - květ

Veratrum album - kýchavice bílá - květ

Veratrum nigrum - kýchavice černá

Veratrum nigrum - kýchavice černá


Verbascum blattaria - divizna švábovitá
Verbascum lychnitis - divizna knotovitá
Verbascum nigrum - divizna černá
Verbascum speciosum - divizna ozdobná
Verbascum blattaria - divizna švábovitá - květ

Verbascum blattaria - divizna švábovitá - květ

Verbascum nigrum - divizna černá - květ

Verbascum nigrum - divizna černá - květ


Veronica anagalloides - rozrazil bažinný
Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý
Veronica austriaca - rozrazil rakouský
Veronica beccabunga - rozrazil potoční
Veronica catenata - rozrazil pobřežní
Veronica chamaedrys - rozrazil rezekvítek
Veronica maritima - rozrazil dlouholistý
Veronica officinalis - rozrazil lékařský
Veronica opaca - rozrazil matný
Veronica orchidea - rozrazil vstavačovitý
Veronica persica - rozrazil perský
Veronica polita - rozrazil lesklý
Veronica scardica - rozrazil slanistý
Veronica scutellata - rozrazil štítkovitý
Veronica serpyllifolia - rozrazil douškolistý
Veronica spicata - rozrazil klasnatý
Veronica subsessilis - rozrazil přisedlý
Veronica teucrium - rozrazil ožankový
Veronica vindobonensis - rozrazil vídeňský
Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý - květ

Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý - květ

Veronica chamaedrys - rozrazil rezekvítek

Veronica chamaedrys - rozrazil rezekvítek


Vicia angustifolia - vikev úzkolistá
Vicia cassubica - vikev kašubská
Vicia cracca - vikev ptačí
Vicia dumetorum - vikev křovištní
Vicia faba - bob obecný
Vicia hirsuta - vikev chlupatá
Vicia lutea - vikev žlutá
Vicia pannonica - vikev panonská
Vicia pannonica subsp. striata - vikev panonská červená
Vicia pisiformis - vikev hrachovitá
Vicia sepium - vikev plotní
Vicia sylvatica - vikev lesní
Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá
Vicia tetrasperma - vikev čtyřsemenná
Vicia villosa - vikev huňatá
Vicia pannonica subsp striata - vikev panonská červená - květy

Vicia pannonica subsp striata - vikev panonská červená - květy

Vicia sylvatica - vikev lesní

Vicia sylvatica - vikev lesní


Vinca minor - barvínek menší
Vinca minor - barvínek menší

Vinca minor - barvínek menší


Vincetoxicum hirundinaria - tolita lékařská
Vincetoxicum hirundinaria - tolita lékařská

Vincetoxicum hirundinaria - tolita lékařská


Viola arvensis - violka rolní
Viola biflora - violka dvoukvětá
Viola canina - violka psí
Viola lutea subsp. sudetica - violka žlutá sudetská
Viola stagnina - violka slatinná
Viola tricolor subsp. polychroma - violka trojbarevná různobarevná
Viola tricolor subsp. saxatilis - violka trojbarevná skalní
Viola tricolor - violka trojbarevná
Viola x wittrockiana - maceška zahradní
Viola arvensis - violka rolní

Viola arvensis - violka rolní

Viola tricolor - violka trojbarevná - květ

Viola tricolor - violka trojbarevná - květ


Vulpia myuros - mrvka myší ocásek