Ing. Miloš Krump: Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)
Na jaře při oteplení nad 6°C brouci vyžírají do pupenů hluboké kanálky a způsobují zastavení jejich vývoje. Samičky po spáření kladou bílá vajíčka asi 0,7 mm dlouhá do květních pupenů. Vylíhlé larvy se živí prašníky a pestíky, později okusují vnitřní stěny korunních plátků, které se přestávají vyvíjet a zasychají. Květy získávají rezavé hnědí zabarvení tzv. zapečené květy. Larvy se kuklí uvnitř zaschlých poupat. Koncem května a června se líhnou brouci nové generace, kteří po krátkém žíru na listech, nebo na mladých plodech, opouštějí jabloně a omezují aktivitu.
Ochrana se provádí příslušnými insekticidy od začátku rašení do počátku květu. Z chemických přípravků lze použít Calypso 480 SC nebo Katare Zeon 5 SC.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)