cz krumpold | Čimišník zahlbrucknerův (Caragana zahlbruckneri)
Čimišník zahlbrucknerův (Caragana zahlbruckneri)
cz krumpold | Čimišník zahlbrucknerův (Caragana zahlbruckneri)
Čimišník zahlbrucknerův (Caragana zahlbruckneri)
cz krumpold | Čimišník zahlbrucknerův (Caragana zahlbruckneri)
Čimišník zahlbrucknerův (Caragana zahlbruckneri)