krumpold | Kdoulovec nádherný 'Coral Sea' (Chaenomeles superba)
Kdoulovec nádherný 'Coral Sea' (Chaenomeles superba)
cz Marie Fárová | Kdoulovec nádherný 'Coral Sea' - květ (Chaenomeles x superba)
Kdoulovec nádherný 'Coral Sea' - květ (Chaenomeles x superba)
cz Marie Fárová | Kdoulovec nádherný 'Coral Sea' (Chaenomeles x superba)
Kdoulovec nádherný 'Coral Sea' (Chaenomeles x superba)