Marie Fárová | Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
Dub sametový - větévka s pupeny (Quercus velutina)
cz Marie Fárová | Dub sametový - habitus v březnu (Quercus velutina)
Dub sametový - habitus v březnu (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní zbarvení (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový - podzimní list (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový - habitus na podzim (Quercus velutina)
Dub sametový - habitus na podzim (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - habitus na jaře (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na jaře (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - větévka s pupenem (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s pupenem (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - list (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s listy (Quercus velutina)
cz Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - habitus (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - větévka s podzimními listy (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - větévka s podzimními listy (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - podzimní list (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - habitus na podzim (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - habitus na podzim (Quercus velutina)
cz Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový 'Albertsii' - mladý list (Quercus velutina)
Dub sametový 'Albertsii' - mladý list (Quercus velutina)
cz Marie Fárová | Dub sametový - list (Quercus velutina)
Dub sametový - list (Quercus velutina)
cz Marie Fárová | Dub sametový - list (Quercus velutina)
Dub sametový - list (Quercus velutina)
Marie Fárová | Dub sametový (Quercus velutina)
Dub sametový (Quercus velutina)
cz Marie Fárová | Dub sametový - mladý strom v popředí (Quercus velutina)
Dub sametový - mladý strom v popředí (Quercus velutina)