Plastový plotový základ

20.05. 2009 09:27:46 (transform-lb)
Téma: Stavební prvky a drobná architektura / ploty a příslušenství

Konstrukčně je lehký plotový základ řešen velice účelně. Jeho použití je jednoduché a praktické díky tomu, že podzemní část základu je tvořena fixačním žebrem, které stabilizuje jeho polohu v terénu. Vzájemnému vychýlení jednotlivých dílů brání čelní zámky.

Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB)

Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB)

Krycí křídla umístěná na obou podélných stranách základu vytvářejí plochy bez trávy a plevelů. Díky tomu je možné při sekání ploch blízko plotu využívat všech typů travních sekaček bez omezení. Zcela odpadá nutnost ručního dočišťování. Základ také brání vniku zemní vlhkosti do oplocení. Zvýšená nadzemní část zajišťuje, že jsou plotová pole uložena nad terénem a jsou tak chráněna před zemní vlhkostí. Zároveň je zamezeno vniknutí zvěře na oplocený pozemek. Základ se používá při výstavbě pletivových a tyčkových plotů všech typů i při opravách a údržbě stávajícího oplocení. Drátěné pletivo lze přichytit k základu nejlépe samořeznými vruty, čímž zároveň zabráníme deformaci jeho dolního okraje.

Víte, že ... teď všude posekáte trávu sekačkou? Díky tvarovému profilu lehkého plotového základu zajedete sekačkou až k plotu a posekáte tak místa dříve neposekatelná. A pod plotem navíc nic neroste ani nepodleze.

Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB)

Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB)

Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB)

Plastový plotový základ (TRANSFORM-LB)

Transform a.s., Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel./fax: 466 921 077, 466 921 068, 466 921 583
www.recyklace.cz
https://www.garten.cz/a/cz/5456-plastový-plotový-základ/