Mykorhizní houby u zahradních, balkonových a pokojových rostlin

31.07. 2009 14:24:35 (Věra Pecharová)
Téma: Rostliny / užitkové rostliny

Mykorhizní houby: přípravek Symbivit (SYMBIOM)

Dotaz: Existují houby, které je možné využívat ke hnojení zahradních rostlin, ale i k posílení a udržení zdraví balkonových a pokojových rostlin. O které druhy hub jde, kde je mohu získat a jak se používají?

Odpověď: Již desetiletí je známo, že např. orchideje, ale i mnoho dalších zahradních rostlin, vytváří v rhizosféře společenstva s houbami. Symbióza mezi kořeny a houbou se označuje jako mykorhiza (řecky: mykes = houba, rhizo = kořen). Je známo, že porušení mykorhizy se projevuje růstovými depresemi, rostliny mohou dokonce až uhynout. V půdě se vyskytují zástupci všech tříd hub, většinou jde o saprofytické druhy, méně často parazitické. Pro růst vyšších rostlin jsou významné především symbioticky žijící houby, tedy takové, které uzavírají společenstva s kořeny vyšších rostlin. Dnes se ví, že více než 90 % vyšších rostlin žije v symbióze.

Mykorhizní houby se spojují s kořenovými vlásky vyšších rostlin a často dokonce v pozdější fázi vývoje přebírají funkci jemných kořínků či kořenových vlásků. Tak vzniká závislost rostliny na houbě, neboť rostliny poskytují houbám pro život nezbytné sacharidy, především cukr a růstové látky k tvorbě plodnic, houby naopak rostlinám zajišťují přívod vody a zásobování živinami, stimulací výměny látkové podporují jejich růst. Produkují i určité antibiotické substance, které navíc mohou redukovat náchylnost rostlin vůči půdním houbám napadajícím kořeny.

Tyto mykorhizní houby jsou pěstovány v laboratořích a již několik let se využívají v zahradnických provozech. Kladné výsledky byly dosaženy při použití mykorhizních hub u stromů a keřů, v trávnících a nejnověji také u mnoha druhů okrasných rostlin. Mykorhizní houby se dodávají i v baleních vhodných pro zahrádkáře, mohou se využít např. při pěstování dřevin na zahradě. Zajišťují především spolehlivý a rychlý růst stromů a keřů a tím i zvyšují odolnost kořenů vůči napadení kořenů patogenními houbami. Na horších půdách s malým obsahem humusu se tyto přípravky používají jako první pomoc. Rostliny lépe přežívají období horka a sucha.

K dispozici jsou přípravky vhodné pro zeleninu, ovocné dřeviny a bobuloviny pěstované na zahradě, ale také pro okrasné druhy pěstované doma i na zahradě, na balkoně či terase.

Přípravky se však musí použít co nejdříve a přesně podle návodu výrobce. To platí i pro zakoupené rostliny, které jsou často vysazeny do sterilizované zeminy. Její oživení mykorhizními houbami může rostliny pozitivně stimulovat. Přípravky lze ale aplikovat i dodatečně. Některé přípravky jsou dodávány v malých baleních.

Mykorhizní houby: porovnání způsobů pěestování (SYMBIOM)

Ukázka textu z knihy 777 x zahrada, Edgar Gugenhan
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

foto www.symbiom.cz
https://www.garten.cz/a/cz/5601-mykorhizní-houby-u-zahradních-balkonových-a-pokojových-rostlin/