Červenec - užitková zahrada (1)

08.07. 2010 12:39:12 (zahradnicky-kalendar)
Téma: Ostatní / zahradní kalendář

Červenec: nezapomínáme na péči o jahody (PROVOBIS)

Na zimních odrůdách jabloní a hrušní může být příliš mnoho plodů, a proto je vhodné provést ruční probírku násady. Menší hustota plodů zvyšuje kvalitu úrody – plody jsou lépe vybarveny a dorostou do větších rozměrů. Přednostně odstaňujeme plody mechanicky poškozené a znetvořené a to tak, aby stopka zůstala na stromě. Probírkou navíc pozitivně ovlivníme tvorbu pupenů pro příští rok.

V červenci sklízíme rybíz, angrešt, maliny i zahradní borůvky. Po sklizni angreštu odstraníme ze stromků a keříčků větve napadené padlím a rostliny ošetříme fungicidy. V oblastech s pravidelným výskytem a u náchylnějších odrůd je třeba provádět ošetření už před květem, po odkvětu i po sklizni. U angreštů je možné použít přípravek Discus.

Stáleplodící odrůdy maliníku vydatně zaléváme, abychom pak mohli sklízet velké a sladké plody. Nezapomínáme na zajištění opory, aby jeho výhony nepoléhaly po zemi.

Stromy třešní, pokud jsme již sklidili plody, můžeme nyní prořezat. Odstraňujeme staré plodné větve, na kterých zůstávají třešně malé a dozrávající nestejnoměrně. Co nejméně zásahů provádíme na dřevě dvouletém až čtyřletém, plodícím nejkvalitnější třešně.

Nezapomínáme na péči o jahody. Po sklizni ošetříme rostliny přípravky proti listové skvrnitosti, jako je například Dithane DG Neotec, Champion 50 WP nebo Kuprikol 50. U silněji napadených porostů se doporučuje bezprostředně po sklizni plodů a před ošetřením jahodníku posekat a odstranit listy.
V jahodišti, které chceme využívat ještě další rok, je nutné nejpozději po skončení sklizně odstranit šlahouny matečných rostlin. Při pletí nezasahujeme příliš hluboko, abychom nepoškodili kořenový systém jahodníku.

Červenec: sklízíme rybíz, angrešt, maliny i zahradní borůvky (PROVOBIS)

Červenec: třešně (PROVOBIS)

Ukázka z publikace Zahradnický kalendář 2008
PRO VOBIS, s.r.o.
Libomyšl 43, 267 23 Lochovice
www.zahradnickykalendar.cz
https://www.garten.cz/a/cz/6332-červenec-užitková-zahrada-1/