Voda nemusí padat jen z nebe (2)

29.10. 2001 12:20:48 (Garten.cz)
Téma: Stavební prvky a drobná architektura / závlahy

Další skutečností, kterou je nutno zvážit, je kapacita vodního zdroje. Žádný zdroj vody totiž nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby mohl všechny postřikovače spustit najednou, proto je systém rozdělen do sekcí. V návrhu systému je dále třeba zohlednit hodnotu tlaku na postřikovačích, umístění ovládací jednotky a čidla srážek.

Závlaha

A co instalace systému?
Stejně tak jako návrh systému i instalaci je vhodné přenechat instalační firmě. Ta ji provede poměrně rychle a zajistí si veškerý potřebný materiál (kromě postřikovačů a elektroventilů také potrubí, kabely a tvarovky potrubí). Doba instalace na běžném pozemku by neměla výrazně přesáhnout jeden týden. Základním předpokladem pro dobrou funkci systému je čistota při instalaci. Proto je třeba ve všech případech dokonale propláchnout selý systém před namontováním postřikovačů a instalovat filtr na přívodní potrubí. To by nemělo být uloženo příliš mělce, aby nedošlo k jeho poškození při zahradnických pracech. Hloubka 25 - 35 cm je v mnoha případech dostatečná. Vyjímku tvoří kapkovací potrubí, které se používá pro zavlažování keřů a výsadeb a které se ukládá pod mulčovací vrstvu. I vyčnívající postřikovače lze snadno poškodit při sekání trávníku, proto je nutné postřikovače osadit poněkud níže. Vhodné je použít pružné přípojky postřikovačů.

Co ještě bychom měli vědět
Vždy je důležité zjistit si o firmě co nejvíce informací. Při výběru firmy se nerozpakujeme klást otázky a vyžadovat přesné a kvalifikované odpovědi. Dobrým pomocníkem může být i internet a webové stránky výrobců.
Stanovení ceny systému pomocí jednotkových cen je velice obtížné a je vždy spojeno s jistými nepřesnostmi. Na cenu systému bude mít kromě velikosti pozemku výrazný vliv zejména kapacita vodovodní přípojky, výškové poměry na pozemku, členění sadovnických úprav, rozmístění cest, zpevněných ploch, bazénu, altánu a mnoha dalších faktorů, nicméně lze předběžně stanovit cenu za metr stvereční zavlažované ploch. U běžně velkých zahrad se jednotková cena pohybuje v rozmezí 150 - 250 Kč/m2 (pozn. platí i pro rok 2001), avšak u větších ploch nad jeden hektar často výrazně klesá pod 100 Kč/m2.
Správně navržený systém s použitím kvalitních značkových komponentů nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Jedinou činností, kterou nelze v našich klimatických podmínkách opomenout, je dokonalé zazimování systému. Nejspolehlivější metodou je vyfouknutí celého trubního rozvodu společně s postřikovači a elektroventily stlačeným vzduchem pomocí přenosného kompresoru. Z další údržby se provádí pouze čištění filtru a občasná kontrola správné funkce postřikovačů a elektroventilů. Každá dobrá instalační firma však nabízí provádění údržby systému a zazimování jako součást svých služeb.

Podle Dům a zahrada
https://www.garten.cz/a/cz/9-voda-nemusí-padat-jen-z-nebe-2/