Rostliny: Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá

09.12. 2016 09:14:58 (Rostliny na Znojemsku)
Téma: Rostliny / květena

Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Bylina vytrvalá, 10-110 cm vysoká. Lodyha přímá, tuhá, oblá, nahoře větvená, listnatá. V zemi má větvený, uzlovitý oddenek.
Listy tuhé, podlouhlé, peřenosečné, dolní řapíkaté, horní přisedlé.
Květy tvoří úbory o průměru až 5 cm. Okrajové jazykovité květy bílé, vnitřní trubkovité květy žluté.
Kvete 1. polovina VI – 2. polovina VII.

Roste ve světlých listnatých i smíšených lesích, na slunných křovinatých a travnatých stráních.
Vyskytuje se roztroušeně, například: Tvořihrázský les (Tvořihráz, Těšetice), Lapikus (Plaveč), Bílý kříž (Uherčice), Pod Hraběcí horou (Hnanice, lokalita v NP), Černý les (Střelice), Templštejn (Jamolice), U Doutné skály (Bítov), Růžový vrch (Chvalatice).

Skupina rostlin s květy bílými (SRKB)
Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku
https://www.garten.cz/a/cz/9061-pyrethrum-corymbosum-řimbaba-chocholičnatá/