Fotogalerie DF: callicarpa americana 1 | Garten.cz

cz
Krásnoplodka americká (Callicarpa americana)
Krásnoplodka americká (Callicarpa americana)
cz
Krásnoplodka americká - květ (Callicarpa americana)
Krásnoplodka americká - květ (Callicarpa americana)
cz
Krásnoplodka americká - květ (Callicarpa americana)
Krásnoplodka americká - květ (Callicarpa americana)