Fotogalerie DF: carica pubescens 1 | Garten.cz

cz
Horská papája (Carica pubescens)
Horská papája (Carica pubescens)
cz
Horská papája (Carica pubescens)
Horská papája (Carica pubescens)
cz
Horská papája (Carica pubescens)
Horská papája (Carica pubescens)
cz
Horská papája (Carica pubescens)
Horská papája (Carica pubescens)
cz
Horská papája - květ (Carica pubescens)
Horská papája - květ (Carica pubescens)
cz
Horská papája - plod (Carica pubescens)
Horská papája - plod (Carica pubescens)