Fotogalerie DF: hatsugarasu 1 | Garten.cz

cz
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
cz
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)
Pivoňka dřevitá 'Hatsugarasu' (Paeonia suffruticosa)