Fotogalerie DF: hroznovec korolkovův 1 | Garten.cz

cz
Hroznovec Korolkovův (Exochorda korolkowii)
Hroznovec Korolkovův (Exochorda korolkowii)
cz
Hroznovec Korolkovův - květ (Exochorda korolkowii)
Hroznovec Korolkovův - květ (Exochorda korolkowii)
cz
Hroznovec Korolkovův - rašení (Exochorda korolkowii)
Hroznovec Korolkovův - rašení (Exochorda korolkowii)
cz
Hroznovec Korolkovův - rašení a staré plody (Exochorda korolkowii)
Hroznovec Korolkovův - rašení a staré plody (Exochorda korolkowii)