Fotogalerie DF: hypericum hookerianum 1 | Garten.cz

cz
Třezalka Hookerova (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova (Hypericum hookerianum)
cz
Třezalka Hookerova (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova (Hypericum hookerianum)
cz
Třezalka Hookerova 'Hidcote' (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova 'Hidcote' (Hypericum hookerianum)
cz
Třezalka Hookerova 'Hidcote' (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova 'Hidcote' (Hypericum hookerianum)
cz
Třezalka Hookerova 'Hidcote' - květ (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova 'Hidcote' - květ (Hypericum hookerianum)
cz
Třezalka Hookerova 'Hidcote' - květ (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova 'Hidcote' - květ (Hypericum hookerianum)
cz
Třezalka Hookerova 'Hidcote' - list (Hypericum hookerianum)
Třezalka Hookerova 'Hidcote' - list (Hypericum hookerianum)