Fotogalerie DF: jasan ztepilý 1 | Garten.cz

cz
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - habitus na jaře v květu (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - habitus na jaře v květu (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - plod (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - plod (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - větévka s květy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - větévka s květy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - větévka s květy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - větévka s květy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - větévka s květy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - větévka s květy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
cz
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)