Fotogalerie DF: pinus nigra 1 | Garten.cz

cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá (Pinus nigra)
Borovice černá (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - borka (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
Borovice černá - borka (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
cz
Borovice černá - habitus (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
Borovice černá - habitus (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
cz
Borovice černá - jehlice (Pinus nigra)
Borovice černá - jehlice (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - jehlice (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
Borovice černá - jehlice (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
cz
Borovice černá - jehlice (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
Borovice černá - jehlice (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
cz
Borovice černá - kmen (Pinus nigra)
Borovice černá - kmen (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - semena (Pinus nigra)
Borovice černá - semena (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - šiška (Pinus nigra)
Borovice černá - šiška (Pinus nigra)
cz
Borovice černá - větévka se šiškou (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
Borovice černá - větévka se šiškou (Pinus nigra subsp pallasiana var fastigiata)
cz
Borovice černá 'Globosa' (Pinus nigra)
Borovice černá 'Globosa' (Pinus nigra)
cz
Borovice černá 'Green Tower' (Pinus nigra)
Borovice černá 'Green Tower' (Pinus nigra)
cz
Borovice černá 'Helga' (Pinus nigra)
Borovice černá 'Helga' (Pinus nigra)
cz
Borovice černá 'Helga' (Pinus nigra)
Borovice černá 'Helga' (Pinus nigra)
cz
Borovice černá 'Helga' (Pinus nigra)
Borovice černá 'Helga' (Pinus nigra)
cz
Borovice černá 'Helga' - jehlice (Pinus nigra)
Borovice černá 'Helga' - jehlice (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Brepo (Pinus nigra)
Borovice černá Brepo (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Brepo (Pinus nigra)
Borovice černá Brepo (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Brepo - zrznutí jehlič (Pinus nigra)
Borovice černá Brepo - zrznutí jehlič (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Brepo - zrznutí jehličí (Pinus nigra)
Borovice černá Brepo - zrznutí jehličí (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Maritima (Pinus nigra)
Borovice černá Maritima (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Pyramidalis (Pinus nigra)
Borovice černá Pyramidalis (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Pyramidalis (Pinus nigra)
Borovice černá Pyramidalis (Pinus nigra)
cz
Borovice černá Pyramidalis - jehlice (Pinus nigra)
Borovice černá Pyramidalis - jehlice (Pinus nigra)
cz
Hřebenule ryšavá, housenice na borovici černé (Neodiprion sertifer na Pinus nigra)
Hřebenule ryšavá, housenice na borovici černé (Neodiprion sertifer na Pinus nigra)
cz
Hřebenule ryšavá, skupina housenic na borovici černé (Neodiprion sertifer na Pinus nigra)
Hřebenule ryšavá, skupina housenic na borovici černé (Neodiprion sertifer na Pinus nigra)
cz
Obaleč prýtový na borovice černá úkryt housenky (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)
Obaleč prýtový na borovice černá úkryt housenky (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)
cz
Obaleč prýtový na borovice černá, znetvořená větev (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)
Obaleč prýtový na borovice černá, znetvořená větev (Rhyacionia buoliana na Pinus nigra)