Fotogalerie DF: platan 1 | Garten.cz

cz
Platan (Platanus)
Platan (Platanus)
cz
Platan (Platanus)
Platan (Platanus)
cz
Platan (Platanus)
Platan (Platanus)
cz
Platan (Platanus)
Platan (Platanus)
cz
Platan (Platanus)
Platan (Platanus)
cz
Platan - plod (Platanus)
Platan - plod (Platanus)
cz
Platan - zámecký park Jevišovice (Platanus)
Platan - zámecký park Jevišovice (Platanus)
cz
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
cz
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
cz
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
Platan javorolistý (Platanus acerifolia)
cz
Platan javorolistý - listy (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý - listy (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý - listy (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý - listy (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý - plod (Platanus acerifolia)
Platan javorolistý - plod (Platanus acerifolia)
cz
Platan javorolistý - plod (Platanus acerifolia)
Platan javorolistý - plod (Platanus acerifolia)
cz
Platan javorolistý - plod (Platanus acerifolia)
Platan javorolistý - plod (Platanus acerifolia)
cz
Platan javorolistý - plod v zimě (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý - plod v zimě (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý - plod v zimě (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý - plod v zimě (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý - plod v zimě (Platanus x hispanica)
Platan javorolistý - plod v zimě (Platanus x hispanica)
cz
Platan javorolistý - zámecký park Hluboká n Vlt (Platanus hispanica)
Platan javorolistý - zámecký park Hluboká n Vlt (Platanus hispanica)
cz
Platan západní (Platanus occidentalis)
Platan západní (Platanus occidentalis)
cz
Platan západní - borka (Platanus occidentalis)
Platan západní - borka (Platanus occidentalis)
cz
Platan západní - list (Platanus occidentalis)
Platan západní - list (Platanus occidentalis)
cz
Platan západní - listy (Platanus occidentalis)
Platan západní - listy (Platanus occidentalis)
cz
Platan západní - listy (Platanus occidentalis)
Platan západní - listy (Platanus occidentalis)
cz
Platan západní - listy (Platanus occidentalis)
Platan západní - listy (Platanus occidentalis)