Fotogalerie DF: pseudotsuga 1 | Garten.cz

cz
Douglaska sivá - jehlice (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá - jehlice (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska sivá - jehlice (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá - jehlice (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá 'Blue Wonder' (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska sivá 'Blue Wonder' - šiška (Pseudotsuga glauca)
Douglaska sivá 'Blue Wonder' - šiška (Pseudotsuga glauca)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca-pendula)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca-pendula)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca-pendula)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var glauca-pendula)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii var glauca-pendula)
Douglaska tisolistá - jehlice (Pseudotsuga menziesii var glauca-pendula)
cz
Douglaska tisolistá - jehličí (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - jehličí (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - jehličí (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - jehličí (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - kmen (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
Douglaska tisolistá - kmen (Pseudotsuga menziesii var glauca Pendula)
cz
Douglaska tisolistá - kmen (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - kmen (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - kmen (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - kmen (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - kůra (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - kůra (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - kůra (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - kůra (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - semena (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - semena (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - semena (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - semena (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - strom ční do výšek (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - strom ční do výšek (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá - šiška (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá - šiška (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá 'Holmstrup' (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá 'Holmstrup' (Pseudotsuga menziesii)
cz
Douglaska tisolistá 'Pannenhoef' (Pseudotsuga menziesii)
Douglaska tisolistá 'Pannenhoef' (Pseudotsuga menziesii)