Fotogalerie DF: triticum aestivum 1 | Garten.cz

cz
Pšenice obecná (Triticum aestivum)
Pšenice obecná (Triticum aestivum)
cz
Pšenice obecná (Triticum aestivum)
Pšenice obecná (Triticum aestivum)
cz
Pšenice obecná - semena (Triticum aestivum)
Pšenice obecná - semena (Triticum aestivum)
cz
Pšenice obecná - zrno (Triticum aestivum)
Pšenice obecná - zrno (Triticum aestivum)