Diskusní fórum: karpatech 1 | Garten.cz

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
3 | 07234 x

Vrba šedá

Pravděpodobně vrba šedá - Salix elaeagnos (syn. Salix incana) - roste dosti často v Beskydech a Karpatech podél potoků a řek, na Slovensku poměrně hojná a vysazovaná.S jinými vrbami se často kříží,takže vytváří řadu přechodových …
Silenka bezlodyžná a hořec bavorský
2 | 06667 x

Silenka bezlodyžná - Silene acaulis

Silene acaulis - Silenka bezlodyžná Čeledˇ: Caryophyllaceae - hvozdíkovité Vyskytuje se v Pyrenejích, Alpách, Apeninách, Karpatech, arktické Asii a Severní Americe Nízká, vysokohorská,hustě trsnatá bylina s velmi krátkými lodyhami,2 …
Borovice kleč - jehlice
9 | 37771 x

Borovice kleč - Pinus mugo

Borovice kleč - Pinus mugo Pinus mugo je keř nebo zaoblený až do široka rozložený strom z čeledi Pinaceae se silnými vystoupavými nebo rozprostřenými větvemi a šupinovitou šedou kůrou. Borovice kleč se vyznačuje rovněž zelenými letorosty, …
Modřín opadavý
12 | 36811 x

Modřín opadavý - Larix decidua

Modřín opadavý - Larix decidua Synonyma: Abies larix, Larix carpatica, Larix europea, Larix larix, Pinus larix Další názvy: modřín evropský Čeleď: Pinaceae - borovicovité Modřín opadavý je typickou středoevropskou dřevinou, roste hojně …
Kavyl Ivanův
3 | 09142 x

Kavyl Ivanův - Stipa pennata

Kavyl Ivanův - Stipa pennata Synonyma: Stipa joannis Další názvy: kavyl pernatý Čeleď: Poaceae - lipnicovité Místo: U kostelíku v Lancáru v Malých Karpatech. …
Borovice limba - jehlice
7 | 19968 x

Borovice limba - Pinus cembra

Borovice limba - Pinus cembra Pinus cembra je 10 až 25 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae s hustou vejcovitou korunou. Borka je rezavě hnědá až šedohnědá a šupinovitá. Kostru tvoří postranní kořeny, které limbu velmi dobře …
1 | 00875 x

Vrba slezská - Salix silesiaca

Vrba slezská - Salix silesiaca Salix silesiaca je 2 až 4 m vysoký keř z čeledi Salicaceae. Borka je hladká a šedá. Listy jsou eliptické až podlouhle obvejčité, zvlněné, hrubě pilovité, na líci olysalé, na rubu roztroušeně chlupaté. …