Diskusní fórum: květní plátky 1 | Garten.cz

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
1 | 09200 x

Rostlinolékař - molovka pupenová

Světlezelené, asi 1,5 mm dlouhé housenky vyžírají na jaře pupeny třešní, broskvoní a ostatních peckovin. Později vnikají do květních poupat, kde ničí generativní orgány i květní plátky. V zaschlých napadených pupenech zůstává …
5 | 20300 x

Jaký je rozdíl mezi listem a jehličím?

Bala, jinan květy a plody má. Jen nemá typické květy. Typické květy mají (barevné) korunní lístky, květní tyčinky a pestík - ženský orgán, ve kterém jsou ukrytá vajíčka - jsou to krytosemenné květy. Květy jinanu jsou nahosemenné, …
Voďanka žabí
1 | 03978 x

Voďanka žabí - Hydrocharis morsus-ranae

Voďanka žabí - Hydrocharis morsus-ranae, čeleď voďankovité - Hydrocharitaceae, je rostlina plovoucí na vodě. Má řapíkaté lístky ledvinovitého tvaru. Vytváří výběžky, na jejichž koncích se tvoří nové listové růžice a tak se …
Vachta trojlistá
4 | 11046 x

Vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata

Vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata, čeleď vachtovité - Menyanthaceae, je vytrvalá bylina se silným oddenkem a trojčetnými listy. Roste na zamokřených kyselých půdách rašelinišť a slatin a v mělkých tůních, od nížin do podhůří. …
Kruštík širolistý
1 | 06787 x

Vlhkomilné orchideje

Vlhkomilné orchideje K vlhkomilným rostlinám náleží i několik druhů domácích vstavačovitých rostlin, obecně zvaných orchideje. Jsou to vesměs terrestrické ( na zemi rostoucí ) druhy. Nejsou tak nápadné, jako tropické epifytní druhy, …
Hloh obecný
11 | 31697 x

Hloh obecný - Crataegus laevigata

Hloh obecný - Crataegus laevigata Crataegus laevigata je asi 3 až 8 m vysoký opadavý strom z čeledi Rosaceae. Kořenový systém je málo rozvětvený. Kůra je v mládí šedohnědá, ve stáří se mění v šedě rozpukanou borku. Jednoroční …
Cist 'Ann Baker'
4 | 12059 x

Cist - Cistus

Cist - Cistus, čeleď cistovité - Cistaceae, je rod, který se vyskytuje v téměř celé oblasti Středomoří, kromě Izraele a Libanonu. Je rovněž zástupcem čeledi, do které patří i dva rody, rostoucí i v České republice, a to : devaterník …
Kdoulovec japonský - listy
14 | 38300 x

Kdoulovec japonský - Chaenomeles japonica

Podívejme se, bílý kultivar. Pro mne je to novinka. Šla jsem pátrat a zjistila jsem, že existuje asi 12 kultivarů s bílými květy. Nejznámější kultivar je Nivalis. Není to Chaenomeles japonica, ale Chaenomeles speciosa. Paní Bresticová, …
Vrísea
1 | 03337 x

Vrísea - Vriesia fosteriana

Vrísea (Vriesia fosteriana) je epifytická bromélie s tuhými a hustými růžicemi prohnutých, široce jazykovitých listů žlutozelené nebo tmavě zelené barvy. Listy mají příčné pruhy fialové nebo nahnědlé barvy, především na rubové …
Zimolez tatarský - květ
123 | 358815 x

Poznáváme rostliny - víte co je na obrázku?

Škoda, ale ve skutečnosti jsem tuto plnokvětou lokanku neviděla. Musela jsem hledat. Na Vaší fotografii mne zmátly listy. Zdály se mi tak velké. Květ, hlavně typicky zúžený květní plátek mi něco připomínal, ale nevěděla jsem co. …
Tolice srpovitá
2 | 04309 x

Tolije bahenní - Parnassia palustris

Tolije bahenní - Parnassia palustris, čeleď tolijovité - Parnassiaceae ( dříve zařazována do čeledi lomikamenovité - Saxifragaceae. Je to vytrvalá rostlina, rostoucí na slatinách, rašelinách, skalách a ssutích, v horách častěji. Je …
Hořeček nahořklý
1 | 03812 x

Hořeček nahořklý - Gentianella amarella

Na fotografiích je pravděpodobně hořeček nahořklý - Gentianella amarella ( syn. Gentiana amarella ), čeleď hořcovité - Gentianaceae, je dvouletá bylina, vysoká za květu 5 - 50 cm. Roste na vlhkých loukách, lesních mokřadech, v lesích, …
Hořec brvitý
2 | 05174 x

Hořeček brvitý - Gentianella ciliata

Hořeček brvitý - Gentianella ciliata ( syn. Gentiana ciliata ), čeleď hořcovité - Gentianaceae, je dvouletá bylina vysoká 10 - 30 cm, tvořená jednoduchou nevětvenou lodyhou se vstřícnými, čárkovitými listy a ukončenou jedním, jasně …
Měsíček lékařský
5 | 09514 x

Měsíček - mast

Podávám jen zhruba návod, který jsem kdysi četl a podle něj mast vyrobil.Nepamatuji si poměr jednotlivých složek, které jsou jen dvě : čisté vepřové sádlo a květní plátky měsíčku. Sádlo, které by mělo být čerstvé, se pomalu …
Jetel ladní
5 | 10075 x

Jetel ladní - Trifolium campestre

Jetel ladní - Trifolium campestre Trifolium campestre je 5 až 30 cm vysoká rostlina z čeledi Fabaceae s poléhavým vystoupavým nebo vzpřímeným a chlupatým stonkem. Listy jsou dlanitě trojčetné. Květy se objevují od června do září a …
Rohatec žlutý
5 | 11625 x

Rohatec žlutý - Glaucium flavum

Rod rohatec - Glaucium, zahrnuje rostliny z čeledi makovitých - Papaveraceae. Jsou to jednoleté rostliny, zavlečené k nám z jižní Evropy, kde rostou i na mořském pobřeží. U nás se vyskytují dva druhy : Rohatec žlutý - Glaucium flavum …
Chrpa horská, květní plátky
1 | 03029 x

Chrpa horská - Centaurea montana

Chrpa horská - Centaurea montana Čeleď: Asteraceae Planě roste v tepleljších oblastech. Pěstuje se jako okrasná na zahrádkách. Otrhávám jen polovinu květních úborů, druhou polovinu nechám pro včeličky, čmeláky, pestřenky a jiný …
Ocúnovec jarní
1 | 00519 x

Ocúnovec - Bulbocodium

Ocúnovec - Bulbocodium Rod Bulbocodium náleží do čeledi Liliaceae. Jméno rodu je složeno z řeckého slova bolbos (cibule) a kodion (kůžička). Běžně se vyskytuje v jižní Evropě od Pyrenejí přes alpské louky až po horské stráně na …