Diskusní fórum: lolium 1 | Garten.cz

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Jílek vytrvalý
4 | 13791 x

Jílek vytrvalý - Lolium perenne

Jílek vytrvalý - Lolium perenne Další názvy: jílek anglický Čeleď: Poaceae - lipnicovité …
Jílek vytrvalý - semena
3 | 05227 x

Semena obilovin

Semena kulturních plodin Jílek vytrvalý (Lolium perenne) …
Jetel luční
15 | 45690 x

! Rozdělení / Pícniny

Základní trávy Základní trávy jsou trávy s vysokou produkcí biomasy, poskytují kvalitní píci a mají snadnou výrobu osiva. Uplatňují se jako základní složky krátkodobých, dočasných i trvalých travních porostů. Mezi základní volně …