Diskusní fórum: okrajích cest 1 | Garten.cz

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Penízek rolní
2 | 07013 x

Penízek rolní - Thlaspi arvense

Penízek rolní (Thlaspi arvense) Patří mezi méně významné plevele. Při silném výskytu jeho škodlivost stoupá. je hostitelem řady chorob a škůdců brukvovitých plodin. Vyskytuje se od nížin až po horské oblasti. Roste zejména na vlhkých, …
Peťour maloúborný
3 | 11686 x

Pěťour maloúborný - Galinsoga parviflora

Pěťour maloúborný - Galinsoga parviflora Jedná se o rostlinu v minulosti zavlečenou, která se velmi rychle přizpůsobila novým podmínkám. Je jedním z nejúpornějších plevelů zelenin. Jde o vysoce odolný druh snášející i extrémní …
Ježatka kuří noha
1 | 09071 x

Ježatka kuří noha - Echinochloa crus-galli

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) Velmi významná plevelná rostlina. V současné době je velice rozšířena po celém světě. Roste na vlhkých, výživných půdách podél cest, v příkopech, na rumištích, úhorech, skládkách …
Sedmikráskový sirup - louhování
22 | 69034 x

DUBEN 2011 - co kvete?

Dnes jsem v přírodě potkal a vyfotil další dva druhy na jaře kvetoucích rostlin. Zimolez obecný - Lonicera xylosteum, roste na stráních a okrajích listnatých lesů.Dorůstá až do 3m, plody jsou červené bobule, vždy po dvou vedle sebe. …
Kruštík širolistý
1 | 06791 x

Vlhkomilné orchideje

Vlhkomilné orchideje K vlhkomilným rostlinám náleží i několik druhů domácích vstavačovitých rostlin, obecně zvaných orchideje. Jsou to vesměs terrestrické ( na zemi rostoucí ) druhy. Nejsou tak nápadné, jako tropické epifytní druhy, …
Podběl lékařský
5 | 09688 x

Podběl lékařský - Tussilago farfara

Podběl lékařský - Tussilago farfara Podběl lékařský je hojně rozšířen na hlinitých půdách bohatých na živiny, zejména na vápník. Roste na polích, vlhčích loukách obnažených půdách i navážkách, někdy i na rumištích, při …
Rdesno ptačí
3 | 09170 x

Rdesno ptačí - Polygonum aviculare

Rdesno ptačí - truskavec (Polygonum aviculare) Jednoletá bylina z čeledi rdesnovitých. Velmi hojná v tvrdých ušlapaných půdách při okrajích cest. Užívá se kvetoucí nať ve formě odvaru. Léčebně pomáhá vylučovat odpadní látky …
Hloh jednosemenný
11 | 28419 x

Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna

Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna Plody Crataegus monogyna jsou červené malvice asi 8 mm velké a vejčitě kulovité v chudých chocholících, zpravidla jen s jedním semenem a dozrávají v září. Crataegus monogyna je evropská dřevina, …
Srha říznačka
2 | 07822 x

Srha říznačka - Dactylis glomerata

Dactylis glomerata (srha říznačka) je víceletá tráva z čeledi Poaceae, vysoká 50 až 150 cm, šedozelená, často v hustých a vitálních trsech rostoucí tráva s mohutnými přímými stébly bez výběžků. Obnovovací výhonky zůstavají …
Chrastavec rolní
7 | 13861 x

Chrastavec rolní - Knautia arvensis

Chrastavec rolní - Knautia arvensis Z hlediska svého výskytu se jedná o velice rozšířený druh vyskytuje se na sušších loukách, pasekách, ve světlých lesích a na okrajích cest. …
Lupina mnoholistá
7 | 17822 x

Lupina mnoholistá - Lupinus polyphyllus

Vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) - rostlina z rodu bobovitých. Dorůstá většinou 50-100 cm. Lodyha je dutá, listy kopinaté, květy v 15-40 cm dlouhém hroznu. Kvete od června do září. Plodem je lusk. Roste na okrajích cest a lesů. …
Čičorka pestrá
7 | 17602 x

Čičorka pestrá - Coronilla varia

Čičorka pestrá - Coronilla varia Další názvy: Čičorečka pestrá Čeleď: Fabaceae - bobovité Čičorečka má vystoupavou či poléhavou lodyhu, obvykle 50 až 100 cm dlouhou (výjimečně až 200 cm). Hranatý stonek je dutý, rýhovaný a …
Třapatka srstnatá
18 | 26785 x

Třapatka srstnatá - Rudbeckia hirta

Třapatka srstnatá - Rudbeckia hirta Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Je to bylina pocházející zeSeverní Ameriky, kde roste od jihu Kanady přes Spojené státy severoamerické až po sever Mexika. Pro své velké svítivé květy se začala …
Vikev ptačí - semena
6 | 12631 x

Vikev ptačí - Vicia cracca

Vikev ptačí (Vicia cracca) - z čeledi bobovitých, 20-150 cm dlouhá lodyha, listy kopinaté, květenství - hrozen složený z 12-40 fialových květů. Kvete v červnu až září na lukách, pastvinách, okrajích cest, rumištích. …
Tymián obecný
1 | 03734 x

Mateřídouška obecná - Thymus vulgaris

Mateřídouška obecná - Thymus vulgaris Mateřídouška obecná je nízký poléhavý keř, s čárkovitými až eliptickými, řídce chloupkatými aromatickými šedozelenými listy. Thmymus vulgaris pochází ze západního Středomoří a jižní …
Vratič obecný
5 | 12609 x

Vratič obecný - Tanacetum vulgare

Vratič obecný (Tanacetum vulgare) - vytrvalá, až 150 cm vysoká bylina z čeledi hvězdnicovitých. Roste zejména na rumištích, okrajích cest apod. Rostlina má výrazné aroma. Kvete od července do října. Zejména dříve se používal v lidovém …
Komonice bílá
5 | 08786 x

Komonice bílá - Melilotus alba

Komonice bílá - Melilotus alba Melilotus alba je 30 až 120 cm vysoká dvouletá rostlina z čeledi Fabaceae s větvenou přímou lodyhou. Listy jsou zpeřené, lístky mají 6 až 12 párů žilek se stejným počtem zubů. Bílé květy tvoří hrozen, …
Komonice lékařská
5 | 07158 x

Komonice lékařská - Melilotus officinalis

Komonice lékařská - Melilotus officinalis Melilotus officinalis je 30 až 100 cm vysoká rostlina z čeledi Fabaceae. Listy jsou složené pouze z jednoho páru lístků a koncové úponky. Lístky jsou podlouhle kopinaté a zašpičatělé. Palisty …
Jehlice trnitá
4 | 07672 x

Jehlice trnitá - Onosis spinosa

Jehlice trnitá - Onosis spinosa Ononis spinosa je 30 až 60 cm vysoký polokeř z čeledi Fabaceae s poměrně dlouhým kůlovým kořenem a tuhými větvemi. V paždích listů jsou většinou tzv. párovité trny. Spodní listy jsou trojčetné, horní …
Máta dlouholistá
4 | 08115 x

Máta dlouholistá - Mentha longifolia

Máta dlouholistá - Mentha longifolia Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité Roste na vlhkých místech, na březích vod a okrajích cest. Obsahuje méně silic než máta peprná. …
Jetel kaštanový
1 | 03706 x

Jetel kaštanový - Triforium spadiceum

Jetel kaštanový - Triforium spadiceum Triforium spadiceum je 15 až 40 cm vysoká rostlina z čeledi Fabaceae s tenkým nažloutlým hlavním kořenem. Lodyha je přímá, nevětvená, pouze někdy může být s 1 nebo 2 postranními větvemi. Dolní …
Mařinka rolní - semena
2 | 02817 x

Mařinka rolní - Asperula arvensis

Mařinka rolní - Asperula arvensis Mařinka rolní je jednoletá asi 40 cm vysoká teplomilná rostlina z čeledi Rubiaceae se vzpřímenou rozvětvenou lodyhou a drsnými listy v 4 až 6 četných přeslenech. Květy jsou čtyřčetné, drobné a mají …
Hvozdík lesní - detail
2 | 05765 x

Hvozdík Seguierův - Dianthus seguieri

Doplňující poznámka: Podle poslední inovace botanických názvů ( viz www.botanycz/cs ) platí tento název druhu: hvozdík lesní - Dianthus sylvaticus Willd. Název Dianthus seguierii je jen synonymum a při vyhledávání nebyl uveden ani na …
Užanka krétská
2 | 02517 x

Užanka krétská - Cynoglossum creticum

Užanka krétská - Cynoglossum creticum Synonyma: Cynoglossum pictum Čeleď : Boraginaceae - brutnákovité Místo : Libanon Tato bylina pochází ze Středozemí a Předního východu. Roste na okrajích cest a na stanovištích typu garrigue. Je to …
Sveřep jalový
2 | 01100 x

Sveřep jalový - Bromus sterilis

Sveřep jalový - Bromus sterilis Čeleď: Poaceae Sveřep jalový roste nejčastěji na ruderalizovaných plochách, na haldách, opuštěných místech, při okrajích cest a silnic či v křovinatých stráních. …