Diskusní fórum: podél cest 1 | Garten.cz

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Ptačinec prostřední
3 | 12019 x

Ptačinec prostřední - Stellaria media

Ptačinec prostřední (Stelarria media) Plevel s vysokou konkurenční schopností. Husté porosty omezují vodní a větrnou erozi a zabraňují ztrátám vláhy. Roste na půdách bohatých na dusík. Vyskytuje se na polích, úhorech, v zahradách, …
Turanka kanadská
3 | 09128 x

Turanka kanadská - Conyza canadensis

Turanka kanadská (Conyza canadensis) Turanka kanadská je jednoletá nebo ozimá rostlina, která pochází ze Severní Ameriky. Asi v 17. stol. se tento druh rozšířil i do Evropy. U nás roste v nížinných oblastech, ale najdeme ji i ve vyšších …
Pýr plazivý
1 | 06293 x

Pýr plazivý - Elytrigia repens

Pýr plazivý (Elytrigia repens) Pýr patří mezi velice významné plevelné rostliny. Konkurenční schopnost tohoto druhu je vysoká. Do půdy vylučuje alelopatické látky, které brzdí růst ostatních rostlin. U nás se vyskytuje od nížin do …
Jitrocel větší
3 | 11680 x

Jitrocel větší - Plantago major

Jitrocel větší (Plantago major) Jitrocel může být nebezpečným plevelem zejména v trávnících, kde svými velkými listy vytlačuje ostatní rostliny. Při dostatku světla je konkurenční schopnost vysoká. Je rovněž i léčivou rostlinou, …
Starček obecný
5 | 19559 x

Starček obecný - Senecio vulgaris

Starček obecný - Senecio vulgaris Patří mezi méně významné plevele. Obtížným se může jen při silném výskytu. Má léčivé účinky. Rozšířen je po celém území státu i v horských oblastech. Najdeme ho na orné půdě, v zelinářských …
Ježatka kuří noha
1 | 09070 x

Ježatka kuří noha - Echinochloa crus-galli

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) Velmi významná plevelná rostlina. V současné době je velice rozšířena po celém světě. Roste na vlhkých, výživných půdách podél cest, v příkopech, na rumištích, úhorech, skládkách …
Kopřiva dvoudomá
3 | 10098 x

Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica

Kopřiva dvoudomá - Urtica dioica Kopřiva patří mezi významný plevel s velkou konkurenční schopností. Rostlina dokáže potlačit okolní rostliny. V České republice se vyskytuje od nížin až po horské oblasti. Je indikátorem půd bohatých …
Mléč zelinný - bylinný
3 | 11956 x

Mléč zelinný - Sonchus oleraceus

Mléč zelinný (Sonchus oleraceus) Méně významný plevel, roste zejména v letních a podzimních měsících, konkuruje ostatním rostlinám. Roste na vlhkých i sušších, živinami bohatých půdách, zvláště na dusík. Vyskytuje se podél …
Heřmánek terčovitý
2 | 08623 x

Heřmánek terčovitý - Matricaria discoidea

Heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea) Méně významný plevel, má léčivé účinky, působí dezinfekčně, hojí rány a záněty. Vyskytuje se na méně humózních stanovištích na rumištích, podél cest, mezí dvorech a zahradách. …
Devětsil zvrhlý
8 | 18833 x

Devětsil lékařský - Petasites hybridus

Devětsil lékařský - Petasites hybridus ( syn. Petasites officinalis ), čeleď hvězdnicovité - Asteraceae, je vytrvalá bylina se šupinatou lodyhou, vysokou v době květu 10 - 40 cm, která se po odkvětu prodlužuje až na výšku 70 - 100 cm. …
Kruštík širolistý
1 | 06789 x

Vlhkomilné orchideje

Vlhkomilné orchideje K vlhkomilným rostlinám náleží i několik druhů domácích vstavačovitých rostlin, obecně zvaných orchideje. Jsou to vesměs terrestrické ( na zemi rostoucí ) druhy. Nejsou tak nápadné, jako tropické epifytní druhy, …
Jasan ztepilý - listy
2 | 09726 x

Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior je 25 až 35 m vysoký strom z čeledi Oleaceae s mohutným rovným kmenem a podlouhle vejcovitou korunou s tlustými větvemi. Kůra je světle žlutozelená až šedohnědá, dlouho hladká, ve …
Hloh jednosemenný
11 | 28415 x

Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna

Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna Plody Crataegus monogyna jsou červené malvice asi 8 mm velké a vejčitě kulovité v chudých chocholících, zpravidla jen s jedním semenem a dozrávají v září. Crataegus monogyna je evropská dřevina, …
Rukevník východní
3 | 04793 x

Rukevník východní - Bunias orientalis

Rukevník východní - Bunias orientalis Bunias orientalis pochází z oblasti Arménie, avšak z dovozem nejrůznějšího zboží z bývalého Socialistického svazu se v průběhu druhé poloviny 20. stol. rozšířil i na západ. Rukevník východní …
Jitrocel kopinatý - semena
5 | 08861 x

Jitrocel kopinatý - Plantago lanceolata

Jitrocel kopinatý - Plantago lanceolata Plantago lanceolata je 10 až 40 cm vysoká rostlina z čeledi Plantaginaceae. Listy jsou v růžici nedělené, celokrajné, kopinaté a špičaté. Květenství se vytváří na bezlistém a nevětveném stvolu. …
Třapatka srstnatá
18 | 26777 x

Třapatka srstnatá - Rudbeckia hirta

Třapatka srstnatá - Rudbeckia hirta Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Je to bylina pocházející zeSeverní Ameriky, kde roste od jihu Kanady přes Spojené státy severoamerické až po sever Mexika. Pro své velké svítivé květy se začala …
Silenka nadmutá - semena
3 | 05612 x

Silenka nadmutá - Silene vulgaris

Silenka nadmutá - Silene vulgaris Silene vulgaris je 10 až 60 cm vysoká vzpřímená až vystoupavá rostlina z čeledi Silenaceae. Listy jsou vstřícné, vejčitě kopinaté, zašpičatělé, a mají modrozelenou barvu. Korunní lístky jsou hluboce …
Komonice bílá
5 | 08781 x

Komonice bílá - Melilotus alba

Komonice bílá - Melilotus alba Melilotus alba je 30 až 120 cm vysoká dvouletá rostlina z čeledi Fabaceae s větvenou přímou lodyhou. Listy jsou zpeřené, lístky mají 6 až 12 párů žilek se stejným počtem zubů. Bílé květy tvoří hrozen, …
Komonice lékařská
5 | 07157 x

Komonice lékařská - Melilotus officinalis

Komonice lékařská - Melilotus officinalis Melilotus officinalis je 30 až 100 cm vysoká rostlina z čeledi Fabaceae. Listy jsou složené pouze z jednoho páru lístků a koncové úponky. Lístky jsou podlouhle kopinaté a zašpičatělé. Palisty …
Bodlák obecný
3 | 09151 x

Bodlák obecný - Carduus acanthoides

Bodlák obecný - Carduus acanthoides Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Bodlák obecný je vyšší dvouletá ostnitá bylina s vřetenovitým kořenem. Je dosti rozšířená na rumištích, podél cest a na pastvinách. Jedná se o nepříjemný …
Zlatobýl kanadský
7 | 15660 x

Zlatobýl kanadský - Solidago canadensis

Celík kanadský - Solidago canadensis Další názvy: zlatobýl kanadský Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Celík kanadský zavlečený k nám ze Severní Ameriky. U nás tak zdomácněl, že se s ním můžeme setkat podél cest, u vody, vedle …
Lilek černý
5 | 08824 x

Lilek černý - Solanum nigrum

Lilek černý - Solanum nigrum Čeleď: Solanaceae - lilkovité Jedovatá jednoletá rostlina nízkého vzrůstu. Plody jsou černé jedovaté kuličky. Roste od nížin až do podhůří na rumištích, podél cest, na polích i zahrádkách. Hlavně …
Rdesno červivec
1 | 06369 x

Rdesno červivec - Persicaria maculata

Rdesno červivec - Persicaria maculata Čeleď: Polygonaceae - rdesnovité Synonyma: Persicaria maculosa, Persicaria vulgaris, Polygonum maculatum, Polygonum persicaria Jedná se o jednoletou až metr vysokou bylinu. Roste na vlhkých místech. Podél …
Laskavec blít
2 | 03842 x

Laskavec blít - Amaranthus lividus

Laskavec blít - Amaranthus lividus Amaranthus lividus je teplomilný nitrofilní druh, který náleží do čeledi Amaranthaceae. Tento druh vytváří poléhavé lodyhy, listy jsou menší, okrouhlé až kosníkovité a v přední části mají vykrojenou …
Kontryhel obecný - semena
5 | 06145 x

Kontryhel obecný - Alchemilla vulgaris

Kontryhel obecný - Alchemilla vulgaris Alchemilla vulgaris je vytrvalá až 50 cm vysoká rostlina z čeledi Rosaceae s poměrně tlustým oddenkem. Listy v přízemní růžici jsou dlouze řapíkaté a mají odstále chlupaté řapíky. Lodyžní listy …
Blín černý
4 | 05750 x

Blín černý - Hyoscyamus niger

Blín černý - Hyoscyamus niger Další názvy: blan, blen, blekot, blejno, blína Hyoscyamus niger je jednoletá až dvouletá rostlina z čeledi Solanaceae. Odedávna je známa jako léčivá rostlina, která obsahuje alkaloidy - hyoscyamin, atropin …
Rosička krvavá
1 | 03818 x

Rosička krvavá - Digitaria sanguinalis

Rosička krvavá - Digitaria sanguinalis Rosička krvavá je 10 až 40 cm vysoká jednoletá plevelná rostlina z čeledi Poaceae. Stébla nesou 4 až 10 prstnatě rozložených lichoklasů, které jsou složeny z nafialovělých klásků. Obilka je člunkovitá …
Mařinka rolní - semena
2 | 02816 x

Mařinka rolní - Asperula arvensis

Mařinka rolní - Asperula arvensis Mařinka rolní je jednoletá asi 40 cm vysoká teplomilná rostlina z čeledi Rubiaceae se vzpřímenou rozvětvenou lodyhou a drsnými listy v 4 až 6 četných přeslenech. Květy jsou čtyřčetné, drobné a mají …
Devětsil bílý
2 | 03405 x

Devětsil bílý - Petasites albus

Devětsil bílý - Petasites albus Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité Devětsil bílý je vytrvalá silně páchnoucí rostlina dosahující výšky v době kvetení 15 až 35 cm a později až 80 cm. Lodyha nese bledě zelené šupinovité listy. …
Čarovník pařížský
1 | 01775 x

Čarovník pařížský - Circaea lutetiana

Čarovník pařížský - Circaea lutetiana Čeleď : Onagraceae - papulkovité Místo: Švýcarsko Tato bylina roste převážně v bukových lesích a podél lesních cest. Je 15 - 40 cm vysoká. Kvete od června do srpna. …
Hloh středozemní
1 | 02627 x

Hloh středozemní - Crataegus aronia

Hloh středozemní - Crataegus aronia Synonyma: Crataegus azarolus Čeleď : Rosaceae Místo : Libanon Hloh středozemní roste jako keř nebo menší stromek v zahradách, podél cest i na kamenitých a skalnatých stráních od pobřeží až po nadmořské …