Diskusní fórum: trsnatá 1 | Garten.cz

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Ježatka kuří noha
1 | 09057 x

Ježatka kuří noha - Echinochloa crus-galli

Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) Velmi významná plevelná rostlina. V současné době je velice rozšířena po celém světě. Roste na vlhkých, výživných půdách podél cest, v příkopech, na rumištích, úhorech, skládkách …
Talovín zimní
19 | 44474 x

Talovín zimní - Eranthis hyemalis

Talovín zimní - Eranthis hyemalis Talovín patří do čeledi Ranunculaceae. Talovín zimní je trsnatá hlíznatá rostlina s jasně žlutými květy, které jsou podepírány jasně zelenými laločnatými listeny. Talovín kvete koncem zimy nebo …
Srdcovka nádherná
10 | 29246 x

Srdcovka nádherná - Dicentra spectabilis

Srdcovka nádherná - Dicentra spectabilis Srdcovka patří do čeledi Fumariaceae. Rod Dicentra má asi okolo 20 druhů Srdcovka pochází z Asie a Severní Ameriky, kde roste na vlhkých stanovištích v lese nebo v horských oblastech. Dicentra spectabilis …
Suchopýr
2 | 06997 x

Suchopýr - Eriophorum

Suchopýr - Eriophorum, čeleď šáchorovité - Cyperaceae, je rod vytrvalých jednoděložných rostlin. podobných travám. Rostou v mokřinách, rašeliništích, v močálech a na vlhkých kyselých loukách. Vytvářejí trsy listů a stébel, po …
Zaječí ocásek vejčitý
2 | 05561 x

Zaječí ocásek vejčitý - Lagurus ovatus

Zaječí ocásek vejčitý - Lagurus ovatus Zaječí ocásek je středozemní rostlina, patřící do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Zaječí ocásek je trsnatá jednoletá bylina, dorůstající do výšky 10 až 30 cm. Má přímá vystoupavá stébla …
Doodia
1 | 04610 x

Doodia - Doodia

Doodia (Doodia) Doodia patří do čeledi Blechnaceae. Rod obsahuje asi 11 druhů stálezelených druhů terestrických kapradin z vlhkých prosluněných nebo zastíněných stanovišť skalnatých okrajů v Australasii. Doodia (Doodia media) je trsnatá …
Plicník lékařský
7 | 18327 x

Plicník lékařský - Pulmonaria officinalis

Plicník lékařský - Pulmonaria officinalis Plicník lékařskýje volně trsnatá oddenkatá stálezelená trvalka s vejčitými štětinatými, bílé skvrnitými, jasně nebo středně zelenými listy, asi 10 až 15 cm dlouhými a srdčitými na …
Třezalka tečkovaná
6 | 12639 x

Třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum

Třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum Hypericum perforatumje trsnatá asi 60 až 110 cm vysoká rostlina z čeledi Hypericaceae s přímými stonky se dvěma nápadnými hranami a se vstřícnými až vejčitými či podlouhle eliptickými nebo …
Jirnice modrá
6 | 19704 x

Jirnice modrá - Polemonium caeruleum

Jirnice modrá - Polemonium caeruleum Polemonium caeruleum je trsnatá asi 90 cm vysoká vytrvalá většinou lysá, pouze u květenství porostlá jemnými chlupy. Jirnice modrá náleží do čeledi Polemoniaceae, listy má dvojitě zpeřené a složené …
Hrachor jarní
7 | 16964 x

Hrachor jarní - Lathyrus vernus

Hrachor jarní - Lathyrus vernus Hrachor jarní patří do čeledi Fabaceae. Rod Lathyrus obsahuje asi 150 druhů, letniček a bylinných nebo stálezelených trvalek, které pocházejí ze slunných písčitých břehů, travnatých svahů severní a …
Silenka bezlodyžná a hořec bavorský
2 | 06649 x

Silenka bezlodyžná - Silene acaulis

Silene acaulis - Silenka bezlodyžná Čeledˇ: Caryophyllaceae - hvozdíkovité Vyskytuje se v Pyrenejích, Alpách, Apeninách, Karpatech, arktické Asii a Severní Americe Nízká, vysokohorská,hustě trsnatá bylina s velmi krátkými lodyhami,2 …
Violka pihovatá Freckles,
2 | 05739 x

Fialka pihovatá - Viola sororia 'Freckles',

Viola labradorica (fialka pihovatá) je rozrůstavá trsnatá a částečně opadavá trvalka s poléhavými stonky a srdčitými až ledvinitými, tmavě zelenými listy, dlouhými 2 cm, a jemně pilovitým okrajem. Mladé listy mají bronzový nádech. …
Srdcovka drobnokvětá
4 | 09031 x

Srdcovka drobnokvětá - Dicentra eximia

Srdcovka drobnokvětá - Dicentra eximia Dicentra eximia je trsnatá oddenkatá trvalka z čeledi Fumariaceae, s červeně naběhlou lodyhou a zpeřenými, středně zelenými až šedozelenými listy s kopinatými nebo protáhlými či vejčitými laloky. …
Zběhovec lesní
7 | 12258 x

Zběhovec lesní - Ajuga genevensis

Zběhovec lesní - Ajuga genevensis Ajuga genevensis je vytrvalá trsnatá stálezelená bylina z čeledi Lamiaceae bez plazivých výběžků. Z chudé přízemní listové růžice vyrůstají přímé, hustě chloupkaté až téměř lysé asi 40 cm …
Hořec tolitový Alba
7 | 12990 x

Hořec tolitovitý - Gentiana asclepiadea

Gentiana asclepiadea (hořec tolitovitý) je trsnatá 60 až 90 cm vysoká rostlina z čeledi Gentianaceae, se vzpřímenými, později pak skloněnými lodyhami se vstřícnými nebo přeslenitými listy kopinatými až úzce vejčitými. Listy jsou …
Hořec žlutý
4 | 10677 x

Hořec žlutý - Gentiana lutea

Gentiana lutea (hořec žlutý) je vzpřímená asi 150 cm vysoká trsnatá rostlina z čeledi Gentianaceae s dužnatými stonky a eliptickými až vejčitě skládanými a rovněž i výrazně žebrovanými přízemními listy. Lodyžní listy jsou vstřícné, …
Pomněnka lesní
5 | 11740 x

Pomněnka lesní - Myosotis sylvatica

Myosotis sylvatica (pomněnka lesní) je trsnatá asi 15 až 30 cm vysoká chlupatá dvouletka nebo krátkověká trvalka z čeledi Boraginaceae, obvykle však pěstovaná jako dvouletka s vejčitými až eliptickými či kopinatými šedozelenými listy, …
Kakost luční - semena
6 | 13949 x

Kakost luční - Geranium pratense

Geranium pratense (kakost luční) je trsnatá 60 až 90 cm vysoká rostlina z čeledi Geraniaceae s chlupatými stonky a asi sedmi až devíti laločnými přízemními listy o délce asi 20 cm. Laloky jsou často dále dělené a zubaté. Kakost luční …
Slunečnice vrbolistá - květ
4 | 09708 x

Slunečnice vrbolistá - Helianthus salicifolius

Helianthus salicifolius (slunečnice vrbolistá) je bohatě odnožující vytrvalá trsnatá rostlina z čeledi Asteraceae s velice úzkými až kopinatými, lehce ochlupenými a tmavě zelenými listy, dosahujícími délky asi 20 cm. Listy jsou nápadně …
Hvězdnice chlumní - semena
8 | 21519 x

Hvězdnice chlumní - Aster amellus

Hvězdnice chlumní - Aster amellus Aster amellus je trsnatá vytrvalá, chloupkatá asi 30 až 60 cm vysoká rostlina z čeledi Asteraceae s přímými až vystoupavými lodyhami, které nesou kopinaté středně zelené listy. Od konce léta do podzimu …
Hvězdnice novobelgická 'Schöne von Dietlikon'
18 | 26364 x

Hvězdnice novobelgická - Symphyotrichum novi-belgii

Hvězdnice novobelgická - Symphyotrichum novi-belgii Hvězdnice virginská je trsnatá oddenkatá asi 120 cm vysoká rostlina z čeledi Asteraceae s tenkými rozvětvenými lodyhami a přisedlými, kopinatými středně zelenými listy. Koncem léta …
Řebříček tužebníkovitý Parker's Variety
6 | 11653 x

Řebříček tužebníkovitý - Achillea filipendulina

Achillea filipendulina (řebříček tužebníkovitý) je vytrvalá trsnatá, až 120 cm vysoká stálezelená bylina z čeledi Asteraceae, vytvářející přízemní růžici podlouhlých peřenosečných až dvakrát peřenosečných, středně až …
Řebříček bertrám 'Flore Pleno'
3 | 09517 x

Řebříček bertrám - Achillea ptarmica

Achillea ptarmica (řebříček bertrám) je domácí trsnatá asi 30 až 90 cm vysoká vytrvalá bylina z čeledi Asteraceae, s krátkými výběžkatými oddenky. Nedělené listy jsou čárkovitě kopinaté, jemně pilovité a mají tmavě zelenou …
Svíčkovec Lindheimerův
6 | 18923 x

Svíčkovec Lindheimerův - Gaura lindheimeri

Svíčkovec Lindheimerův - Gaura lindheimeri Gaura lindheimeri je asi 150 cm vysoká vytrvalá trsnatá rostlina z čeledi Ongraceae s tenkými stonky a kopisťovitými až kopinatými listy. Od konce jara do počátku podzimu se objevují asi 20 až …
Kostival lékařský
6 | 11344 x

Kostival lékařský - Symphytum officinale

Kostival lékařský - Symphytum officinale Symphytum officinale je velice vitální trsnatá až 150 cm vysoká trvalka z čeledi Boraginaceae s křídlatými vzpřímenými lodyhami a drsnými chlupatými vejčitými až kopinatými tmavozelenými listy …
Chrastavec rolní
7 | 13845 x

Chrastavec rolní - Knautia arvensis

Chrastavec rolní - Knautia arvensis Knautia arvensis je trsnatá asi 30 až 100 cm vysoká rostlina z čeledi Dipsacaceae s hlubokým a velice silným kůlovým kořenem a přímými nebo ochablými stonky lysými v horní části a štětinatými na …
Hrachor žlutý
2 | 05156 x

Hrachor žlutý - Lathyrus luteus

Lathyrus luteus (hrachor žlutý) je trsnatá vytrvalá rostlina z čeledi Fabaceae s přímými nekřídlatými stonky a středně zelenými listy, které jsou děleny na 3 až |6 párů vejčitých, až 10 cm dlouhých lístků. Od konce jara do poloviny …
Ostřice přetrhovaná
1 | 04754 x

Ostřice přetrhovaná - Carex divulsa

Carex divulsa (ostřice přetrhovaná) je vytrvalá trsnatá rostlina z čeledi Cyperaceae s krátkým oddenkem. Listy ostřice ptřetrhované jsou střídavé, přisedlé s listovými pochvami. Pochvy dolních lodyžních listů jsou slabě podélně …
Sadec konopáč
3 | 07045 x

Sadec konopáč - Eupatorium cannabinum

Sadec konopáč - Eupatorium cannabinum Eupatorium cannabinum je trsnatá asi 150 cm vysoká vytrvalá rostlina z čeledi Asteraceae se vzpřímenými, červeně skvrnitými lodyhami a vstřícnými dlanitě laločnatými světle nebo tmavě zelenými …
Liliochvostec himálajský
7 | 14330 x

Liliochvostec himálajský - Eremurus himalaicus

Liliochvostec himálajský - Eremurus himalaicus Eremurus himalaicus je trsnatá asi 120 až 200 cm vysoká rostlina z čeledi Liliaceae s mečovitými, jasně zelenými dlouhými asi 30 cm. Květy mají bílou barvu a vytvářejí dlouhé hroznovité …
Rozchodník kamčatský
7 | 17962 x

Rozchodník kamčatský - Sedum kamtschaticum

Rozchodník kamčatský - Sedum kamtschaticum Sedum Kamtschaticum je trsnatá asi 10 cm vysoká trvalka z čeledi Crassulaceae se silnými oddenky a střídavými obkopinatými až kopisťovitými sivými tmavě zelenými listy dlouhými asi 4 cm. V pozdním …