Zahradní obchody: edice očko 1 | Garten.cz

Sběr hub a jejich požívání má u nás - na rozdíl od západní a severní Evropy - velmi starou tradici. Při sběru hub pro kuchyni však potřebujeme mít určité vědomosti nejen o běžných jedlých druzích, ale také o některých druzích jedovatých, abychom se vyvaro …