Zahradní obchody: jedovatých 1 | Garten.cz

V moderní společnosti panuje stále nedůvěra k rostlinám obsahujícím jedovaté látky, přestože v našich podmínkách roste pouze osm z těch, jež jsou pro člověka smrtelně nebezpečné. Přitom více než 50 % přípravků na ochranu rostlin, které jsou běžně k dostán …
Knizniklub.cz
Cena: 375.00 Kč

Kapesní atlas hub pomůže uživatelům v orientaci ve složitém světě hub a v rozlišování jedlých a jedovatých druhů. Obsahuje 232 popisů a barevných vyobrazení jedlých, nejedlých a jedovatých hub vyfotografovaných v přírodním prostředí a upozornění na množst …
Knizniklub.cz
Cena: 191.00 Kč

Cílem tohoto pokračování předchozí části o jedovatých bylinách je představení jedovatých dřevin, tedy stromů a keřů. Seznam obsahuje deset nejznámějších jedovatých dřevin z našeho okolí. Naučné karty jsou moderní formou poznávání pro všechny generace. Při …
Knizniklub.cz
Cena: 41.00 Kč

Sběr hub a jejich požívání má u nás - na rozdíl od západní a severní Evropy - velmi starou tradici. Při sběru hub pro kuchyni však potřebujeme mít určité vědomosti nejen o běžných jedlých druzích, ale také o některých druzích jedovatých, abychom se vyvaro …
Knizniklub.cz
Cena: 0.00 Kč

První svazek nové celobarevné edice Svět rostlin představuje čtenáři rostliny, které jsou většinou běžné známé, dokonce pěstované, a přitom mnohdy pro zdraví lidí a zvířat nebezpečné. v rámci 47 čeledí je tu zařazeno přes 160 druhů jedovatých rostlin a k …
Knizniklub.cz
Cena: 0.00 Kč

Naučte se jednoznačně odlišit jedlé houby od jedovatých Žádný strach před záměnami! Detailní snímky nejchutnější jedlých druhů doplňují obrázky a popis nebezpečných dvojníků - až čtyři druhy na téže dvojstránce! - Charakteristické znaky typické tvary klob …
Knizniklub.cz
Cena: 0.00 Kč