Zahradní obchody: pěstování révy 1 | Garten.cz

Popularita bio odrůd neboli odrůd se zvýšenou odolností k houbovým chorobám stoupá nejen u profesionálních pěstitelů révy vinné a malovinařů, ale také u zahrádkářů. Jejich předností je minimální používání pesticidů a ekologické pěstování hroznů pro výrobu …
Bux.cz
Cena: 425.00 Kč

Monografie od našeho předního experta na vinohradnictví a vinařství shrnuje poznatky o pěstování révy vinné. Autor v ní komplexně předkládá veškeré domácí a zahraniční informace za posledních 10 let a vlastní praktické zkušenosti s pěstováním révy vinné v …
Bux.cz
Cena: 425.00 Kč

Třetí vydání knihy našich významných odborníků. Příručka je určena všem pěstitelům a zájemcům o zpracování hroznů. Jsou uvedeny informace o postupech při zakládání vinic a pěstování révy vinné, o sklizni a zpracování hroznů, technologii ošetřování vína, s …
Bux.cz
Cena: 218.00 Kč

Náš přední oborník na pěstování révy vinné připravil praktickou příručku pro zahrádkáře a malovinaře, kteří si chtějí vypěstovat kva - litní hrozny k přímé konzumaci. Seznamuje čtenáře se všemi podstatnými úkony, které vedou pěstitele ke kýženému výsledku …
Bux.cz
Cena: 136.00 Kč