Zahradní obchody: pěstujeme stolní 1 | Garten.cz

Náš přední oborník na pěstování révy vinné připravil praktickou příručku pro zahrádkáře a malovinaře, kteří si chtějí vypěstovat kva - litní hrozny k přímé konzumaci. Seznamuje čtenáře se všemi podstatnými úkony, které vedou pěstitele ke kýženému výsledku …
Bux.cz
Cena: 136.00 Kč