Gustav brada 1 | Garten.cz

Osobnosti českého růžařství (2) Ostatní / ostatní nezařazené

Brada

Vysoká úroveň růžařství v ČR je zejména přímým důsledkem práce praktiků, zahradníků, školkařů, šlechtitelů. Především domácí šlechtění růží je pro sebevědomí národní odborné obce velice důležité. A proto si připomeňme další osobnosti, které se mu věnovaly. …

Osobnosti českého růžařství (1) Ostatní / ostatní nezařazené

Rosa Ave Maria (Böhm, 1933)

Nebude snad překvapením, když konstatujeme, že na vysoké úrovni našeho růžařství mají v konečné instanci podíl konkrétní lidé. Vyzdvihněme jednak úsilí našich šlechtitelů, které je podrobněji popsáno dále, jednak práci organizátorů odborného života, kteří se rekrutovali …